Varmistuspalvelu ja Disaster Recovery

  Varmistaminen luo perustan toiminnan jatkuvuudelle kriisitilanteissa

  Yritykselle liiketoimintakriittisen datan suojaus kaikin olemassa olevin keinoin on arkipäivää. Lisäksi EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo yrityksille merkittäviä uudistuksia esimerkiksi henkilötietoja koskevan datan hallintaan. Tämän vuoksi organisaatioissa tulisi olla selvät säännöt dataa suojaaville toimenpiteille, joista yksi on kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa. Liiketoimintakriittisen tiedon varmistaminen on elinehto, jotta toiminta voi jatkua esimerkiksi laiterikon jälkeen.

  MPY huolehtii asiakkaidensa varmistuspalvelusta Katakri-luokitellussa konesalissa ja palvelukeskuksessa. Varmistuspalvelu on tarkoitettu fyysisten ja virtuaalisten palvelinten tiedon varmentamiseen palvelinten sijainnista riippumatta. Varmistuksessa palvelimella oleva data kopioidaan MPY:n varmistusjärjestelmään säännöllisesti ja säilytetään siellä sovitusti.

  Varmistukset toteutetaan keskitetystä varmistusjärjestelmästä, joka sijaitsee erillisessä tilassa varsinaisen tuotantodatan kanssa. Data on vähintään kahdessa paikassa alkuperäisen lähteen lisäksi ja on näin turvassa myös yksittäiseen sijaintiin kohdistuvilta riskeiltä. 

  Lue myös blogimme: Datan varmistamisella ei ole kesälomaa

  Disaster Recovery varautuu pahimpaan

  Toipumissuunnittelu ja suurempiin häiriöihin varautuminen luovat perustan liiketoiminnan jatkuvuudelle. Disaster Recovery -palvelussa varaudumme asiakkaan tiloissa tapahtuvaan suurempaan häiriöön, joka vaikuttaa paikallisiin palvelimiin ja niiden liiketoimintasovelluksiin. Tällaisia häiriöitä voisivat olla esimerkiksi asiakkaan oman virtualisointialustan ja paikallisen verkon häiriöt tai jokin suurempi vikaantuminen, minkä seurauksena tarvitaan yhteys MPY:n kautta liiketoiminnan IT-palveluihin. Häiriötilanteissa liiketoimintakriittisimpien palveluiden käyttö jatkuu keskeytyksettä MPY:n ympäristöstä.

  Disaster Recovery ei korvaa varmistuspalvelua, vaan tukee sen toimintaa ja tähtää liiketoiminnan jatkuvuuteen ja mahdollisimman nopeaan palautumiseen. Palvelussa asiakkaan toimipisteellä olevat palvelimet replikoidaan MPY:n konesaliin ja siellä sijaitsevaan virtuaalikapasiteettiin, jossa ne voidaan häiriötilanteessa käynnistää palvelemaan liiketoimintaa ja loppukäyttäjiä. 

  OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ