Siirry suoraan sisältöön

Tietohallinnon tilannekuvat

Tilannekuvat kertovat tietohallintosi nykytilan

Tietohallinnon eri sektoreilla kohdataan usein tilanne, jossa on epätietoisuutta tietohallinnon jonkin osa-alueen nykytilanteesta tai nykytilanteen tasosta. Lisäksi organisaatiota voi askarruttaa suunta minne pitäisi edetä tai keinot, joilla yhteisiin tavoitteeseen päästään. Tietohallinnon ja liiketoiminnan tai tietohallinnon ja johdon välillä voi olla myös kuiluja ja näkemykset eri suunnista voivat poiketa paljonkin. Joskus näkemys voi jopa puuttua kokonaan kun riittävää ymmärrystä nykytilanteesta ei ole. 

Tietohallinnon tilannekuvat on tarkoitettu IT-ympäristösi ja siihen liittyvien osioiden hahmottamiseen sekä ulkopuolisen näkemyksen saamiseen. Niiden tarkoituksena on antaa ymmärrys auditoitavan kohdealueen tilasta ja samalla suuntaviivat jatkokehitykseen. Kohteena voivat olla tietohallinnon prosessit, tekninen infrastruktuuri, tietoturvallisuus tai joku muu organisaatiosi keskeinen haastealue.

Tilannekuvaan liittyvä loppuraportti on tarkoitettu organisaation johdolle ja tietohallintojohdolle. Se on opas ja kartta, jonka sekä johto että tietohallinto ymmärtävät. Tilannekuvat pureutuvat jollekin tietohallinnon osa-alueelle ja luovat tilannekuvan ja kehitysehdotukset. 

ICT-kustannusten tilannekuva

Tie parempaan kustannusten hallintaan ja optimointiin

Hyvin ohjatun liiketoiminnan edellytys on kustannusten hallinta ja oikeanlainen budjetointi. ICT-kustannusten tilannekuvan avulla saat ajantasaisen ja puolueettoman kuvan nykyisestä kustannustasosta sekä siitä mistä kustannukset muodostuvat.  

ICT-tilannekuva toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa keräämällä tietoa kaikista ICT:hen liittyvistä kuluista ja niihin liittyvistä laskuista kuten toimittajien kuukausi- ja kertalaskut, luottokorttiostot, sisäiset kulut jne. Kaikki kustannuserät kerätään yhteen ja analysoidaan. Materiaalien analysoinnin perusteella muodostamme raportin, jossa käydään läpi kehityskohteet kuten potentiaaliset konsolidoinnit sekä turhien tai päällekkäisten kulujen eliminoinnit.  Tuloksena syntyvä yhteenveto kertoo sinulle selkeästi, missä pystyisit tekemään ICT-kustannusten optimointeja sekä auttaa sinua optimoimaan niitä jatkossa paremmin.  

Tietohallinnon prosessien tilannekuva

Tietohallintojohdon sparraus ja tietohallinnon tason mittaus

Tietohallinnon toiminnot rakentuvat erilaisten prosessien varaan ja näiden prosessien laatu ja toimivuus kertoo tietohallinnon rakenteista. Kun ymmärrämme rakenteet, pystymme ymmärtämään myös monia asioita yksityiskohdista. Tietohallinnon prosessien tilannekuva kohdistuu tietohallinnon eri osa-alueiden kuten infran hallinnan, sovellusten hallinnan ja tietohallinnon johtamisen prosesseihin ja antaa näiden tasosta kattavan kokonaiskuvan.

Toteuttaminen perustuu tietohallinnon eri  toimintojen  avainhenkilöiden haastatteluihin ja soveltuvien prosesseihin liittyvien materiaalien läpikäyntiin.

Projekti antaa ymmärryksen tietohallinnon tasosta, toimivuudesta eri kokonaisuuksien osalta sekä auttaa tietohallinnon kehittämiseen liittyvissä päätöksissä. Projektilla on myös kouluttava rooli tietohallintokokonaisuuden ja eri riippuvuuksien ymmärtämisessä. Siihen osallistuville tietohallinnon avainhenkilöille ja yritysjohdolle se antaa paljon muitakin eväitä tietohallinnon johtamisen tueksi.

Tietohallinnon prosessien tilannekuva on työkalu tilanteeseen, jossa tietohallinnon nykyinen taso ei vastaa liiketoiminnan tavoitteita mutta tähän liittyviä syitä ja taustoja ei kuitenkaan kaikilta osin ymmärretä.  

Teknisen ympäristön tilannekuva

Syvälle infran järjestelmiin

Nyt puhumme  siitä perinteisesti IT:stä – verkoista, palvelimista, työasemista, AD:sta, palomuureista, varmistustoiminnasta, virtualisoinnista ja muista infran ratkaisuista. Joskus näiden kanssa loppuu ymmärrys tai sitä kokonaisuutta ei ole koskaan edes kunnolla selvitetty. Kehittämisessä suunnan lukitseminen voi tuntua vaikealta tai halutaan tilanteesta objektiivinen näkemys.

Auditointi voidaan kohdistaa koko infraan, jolloin se käydään läpi keskeisten osa-alueiden osalta ja näistä tehdään kokonaisvaltainen arviointi. Vastaavasti erityisesti suuremmissa ympäristöissä voimme ottaa  kohteeksi rajatun teknisen kokonaisuuden ja kohdistaa tilannekuvan hahmottaminen sinne.

Toteuttaminen on teknisen asiantuntijan selvitystä, tiedonkeruujärjestelmillä ja raportointiautomaatiolla tehtävää tilannekuvan muodostamista ja analysointia. Joskus kohteena olevasta ympäristöstä ei tiedetä lähdössä kuin admin-salasana ja toisinaan asiakkaan asiantuntija on mukana opastamassa.

Laajuudesta riippumatta perustamme analysoinnin parhaiden käytäntöjen ja teknisten suositusten muodostamaan vertailutasoon ja suhteutamme sen tarkoituksenmukaiseen asiakaskohtaiseen vaatimustasoon.

Sinulle tarjoamme perusteltua  tietoa  ja selkeästi ymmärrettävän arvioinnin tasosta sekä suunnan kehittämiselle, korjaus- ja toimenpide-ehdotusten muodossa.

Tietoturvallisuuden tilannekuva

Tietoturvallisuus on paljon enemmän kuin pelkkää teknologiaa

Tietoturvallisuudesta puhutaan kaikkialla ja sen eteen tehdään työtä, mutta missä  tilanteessa sinun organisaatiosi on? Miten tietoturvallisuus näkyy eri toiminnoissa ja onko jokin osa-alue unohtunut kokonaan? Tietoturvallisuus nähdään usein teknisenä asiana, mutta todellisuudessa tekniikka on hyvin pieni osa sitä. 

Tietoturvallisuuden tilannekuva on läpileikkaus organisaatiosi tietoturvallisuudesta ja se antaa kattavan ja helposti ymmärrettävän kuvan siitä missä asiat ovat hyvin ja missä ovat kipupisteet. Mihin sinun tulisi kiinnittää huomiota ensimmäisenä ja minkälaisilla suuntaviivoilla kokonaisuutta olisi syytä lähteä parantamaan.

Tilannekuvan kehyksenä on ISO27001-standardi, joka tarjoaa kattavan ja vertailua helpottavan taustan. Suhteutamme sen vaatimuksia standardin eri osa-alueilla organisaatiosi toiminnan vaatimustasoon. Tietoturvallisuus on liiketoimintalähtöistä, eikä oikeita malleja voi vain liimata prosesseihin ulkoisista standardeista. Projektilla on myös vahva kouluttava vaikutus, kun tietoturvallisuuteen liittyviä näkökulmia käydään läpi eri liiketoiminta-alueiden avainhenkilöiden kanssa.

Teknisen tietoturvan tilannekuva

Tekninen perushygienia kuntoon

Hallinnollisen tietoturvan jälkeen on hyvä tehdä teknisen tietoturvan tilannekuva. Sen avulla saat puolueettoman kuvan  järjestelmäturvallisuuden nykytilasta. Tietoturvariskien hallitsemiseksi teknologiaan liittyvät haavoittuvuuskartoitukset antavat organisaation tietoturvallisuuden hallinnasta vastaaville arvokasta tietoa. Tilannekuvan avulla selvitetään, että noudatetaanko yrityksessäsi lainsäädännön, ml. EU:n asettamia tietosuojavaatimuksia sekä tietoriskien välttämiseen liittyviä ohjeistuksia. Tietoturvan tilannekuvan tarkoituksena on määritellä ICT-ratkaisujen yleinen turvallisuustaso ja löytää mahdolliset teknologiaan liittyvät tietoturvariskitLopputuloksena syntyvässä raportissa on läpileikkaus tietoturvallisuuden kannalta keskeisimmistä teknisistä kokonaisuuksistakokonaisarvio teknisestä tietoturvallisuudesta sekä suositeltuja toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi. 

Tietosuojan haltuunotto

Laitetaan homma kuntoon ja unohdetaan GDPR-häly

Tietosuojan merkitys korostuu erityisesti organisaatioissa, joissa käsitellään runsaasti henkilötietoja. GDPR:n ympärillä oleva häly ja usein pelkoon perustuva paine sekä epätietoisuus on läsnä monessa organisaatiossa. Käytännössä tässä ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole kysymys kovin monimutkaisista asioista tai vaatimuksista, vaan ihan normaalista hyvään tietohallintoon liittyvistä käytännöistä. Asioista, jotka olisi hyvä tehdä vaatimuksia vastaavasti aivan oman liiketoimintasikin lähtökohdista. Toki EU-asetuksen myötä on tullut joitakin puhtaalta byrokratialtakin tuntuvia asioita.

Tietosuojan haltuunotto -projekti tunnistaa sinun organisaatiosi kriittiset elementit asiaan liittyen, käy läpi tietosuojan kannalta oleelliset käytännöt ja toimintamallit ja tämän perusteella muodostaa kokonaiskuvan siitä, missä ollaan menossa ja mitä on syytä huomioida tulevaisuudessa. Ei tarvetta GDPR-koulutuksiin ja tietosuojavastavan valintoihin, vaan suoraan ja nopeasti asiaan niiden ihmisten kanssa, jotka muodostavat oikeasti organisaatiosi tietosuojan.

Tietosuojan haltuunotto nostaa sinut tasolle, jossa voit rauhassa keskustella tietosuojaan liittyvistä asioista ja liiketoiminnan prioriteettien mukaisesti lähteä kehittämään haastealueita.

Jatketaanko miettimistä ja suunnittelua vai lähdetäänkö viemään organisaatiosi GDPR-yhteensopivaksi?

Pilvikatsastus

Ajantasainen kuva yrityksesi pilven tilasta

Pilvipalvelut tarjoavat yrityksille joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Kun yrityksen tiedot ovat tallessa pilvessä ja kaikkien käyttäjien ulottuvilla, samalla riskit mahdollisille tietoturvaloukkauksille kasvavat.

Pilvikatsastuksen avulla organisaatiot saavat ajantasaisen kuvan olemassa olevan pilven tietoturvasta ja sen tilasta. Katsastuksessa käydään läpi Microsoft-pilven tämän hetkinen tietoturva ja sen taso, sekä mahdolliset riskitekijät. Katsastuksen vetäjinä toimivat MPY:n sertifioituneet Microsoft-asiantuntijat.

Miksi Pilvikatsastus kannattaa:

  • Vältä pilvipalveluiden liiketoimintaa uhkaavat riskit tilan tarkistamisella
  • Koko organisaation osallistava kokonaisuus
  • Helppo ja kustannustehokas 
  • Microsoft-asiantuntijat käytössäsi
  • Kartoituksen jälkeen käytössä pilvipalveluiden vikalista ja katsastuksessa ilmenneet kehityskohdat
  • Toimenpidesuunnitelma tietoturvan parantamiseksi

Haluatko keskustella auditoinneista?

Täytä lomake niin asiantuntijamme ovat yhteydessä.

Siirry sivun alkuun