Tietoturvallisuuden tilannekuva

     - Tietoturvallisuus on paljon enemmän kuin pelkkää teknologiaa

    Tietoturvallisuudesta puhutaan kaikkialla ja sen eteen tehdään työtä, mutta missä  tilanteessa sinun organisaatiosi on? Miten tietoturvallisuus näkyy eri toiminnoissa ja onko jokin osa-alue unohtunut kokonaan? Tietoturvallisuus nähdään usein teknisenä asiana, mutta todellisuudessa tekniikka on hyvin pieni osa sitä. 

    Tietoturvallisuuden tilannekuva on läpileikkaus organisaatiosi tietoturvallisuudesta ja se antaa kattavan ja helposti ymmärrettävän kuvan siitä missä asiat ovat hyvin ja missä ovat kipupisteet. Mihin sinun tulisi kiinnittää huomiota ensimmäisenä ja minkälaisilla suuntaviivoilla kokonaisuutta olisi syytä lähteä parantamaan.

    Tilannekuvan kehyksenä on ISO27001-standardi, joka tarjoaa kattavan ja vertailua helpottavan taustan. Suhteutamme sen vaatimuksia standardin eri osa-alueilla organisaatiosi toiminnan vaatimustasoon. Tietoturvallisuus on liiketoimintalähtöistä, eikä oikeita malleja voi vain liimata prosesseihin ulkoisista standardeista. Projektilla on myös vahva kouluttava vaikutus kun tietoturvallisuuteen liittyviä näkökulmia käydään läpi eri liiketoiminta-alueiden avainhenkilöiden kanssa.

    OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ