Siirry suoraan sisältöön

Tietohallinnon kehittämisprojektit

IT-projektit aina sovitussa aikataulussa ja budjetissa

Legendaariset IT-projektit: suuria päämääriä, paljon melua, valtavaa intoa, pikainen suunnitelma ja äkkiä työhön. Odottamattomia ongelmia, aikataulun siirtymisiä, ennakoimattomia kustannuksia ja tavoitteen muuttuminen ja lopulta toteutuminen, kun alkuperäinen päämäärää on jo unohtunut. Toivottavasti ei.

IT-projektit ovat tietohallinnon kehittämisen työkalu, mutta niihin liittyy aina haasteita. Aivan kuten projekteissa yleensä – lähdössä tulee olla tavoite, siihen pääsemiseksi tulee tehdä suunnitelma ja aikataulu. IT-projektilla tulee olla päällikkö, siihen tulee olla käytettävissä tarvittavat resurssit ja eteneminen pitää tapahtua vaiheittain suunnitelman mukaisesti. Mitä suurempi projekti, sitä enemmän mietittävää löytyy – projektilla on riskejä, siihen liittyen pitää tiedottaa ja kenties ohjausryhmäkin voi olla oleellinen. IT-projekteissa haasteena on pystyä sitomaan projektiin erilaista asiantuntemusta ja toisaalta riittävästi resursseja paikoin hyvinkin kapealle aikavälillä. Projekti ei myöskään pysäytä tietohallinnon muita palveluja – niiden on toimittava, vaikka projektit olisivat kuinka tärkeitä.

Projektit viedään maaliin - Aina

MPY:n projektikartassa IT-projektit toteutetaan tarkoituksen mukaisella ohjausmallilla – pienemmissä riittää hyvin kevyt hallinta ja vaikeimmat tehdään hyödyntäen laajimpia projektien hallinnan elementtejä. IT-projektit elävät ja joskus sisältöä joudutaan suunnittelun edetessä muuttamaan alkuperäisiin tavoitteisiin nähden oleellisten lähtötietojen muuttuessa tai tarkentuessa. Suunnittelun jälkeen alkaa toteuttaminen ja projekti viedään hallitusti ja varmasti maaliin. Onnistuminen ei ole sattumaa, mitään muita vaihtoehtoja ei ole edes tarjolla.

IT-projekteja tekee erillinen projektitiimi, jonka avulla varmistamme projektien mahdollisimman pienen häiriön muille palveluille. Joskus suuremmissa projekteissa resursseja lainataan myös muista palvelutiimeistä ja näin hyvinkin suuriin resurssien käyttöpiikkeihin voidaan vastata. Projektit viedään maaliin. Aina.

Siirry sivun alkuun