Tietohallinnon johtamispalvelut näyttävät kokokuvan

Tietohallinnon johtamispalvelut on näköalapaikka organisaation tietohallintoon ja sen olosuhteisiin. Ne antavat tietoa tietohallinnon nykytilasta ja kehittämistoimenpiteistä tulevaisuutta varten sisältäen mm. tietohallinnon prosessit, sovellusympäristön tilannekuvan ja digitalisaatiovalmiuden. Päällikköpalveluilla, sovellusten hallinnalla ja auditoinneilla varmistetaan jatkuva kehitys.

Tietohallintopäällikkö palveluna: tekee jatkuvaa operatiivista tietohallintopäällikkötyötä ja varmistaa tulevaisuuteen katsovan suunnitelmallisen tietohallinnon.

Tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava palveluna: huolehtii tietoturvan hallinnasta, kehittämisestä ja tason mittaamisesta. Tietosuojavastaavana varmistaa organisaation GDPR-valmiuden opastamalla henkilödatan hallinnassa.

Sovellusten hallinta palveluna: yhdistää tietohallinnon liiketoimintaan ja auttaa sovellusympäristön hallinnassa.

Tietohallinnon kehittämisprojektit ovat tietohallinnon kehittämistyökalu, jossa IT-projektit toteutetaan tarkoituksen mukaisella ohjausmallilla.