Siirry suoraan sisältöön

Laitehallinta

Työasemien ja mobiililaitteiden hallintapalvelut maksavat itsensä takaisin säästyvänä työaikana

Laitehallintapalvelun tarkoituksena on hallita päätelaiteympäristösi, sen sovelluksia, laitteiden käyttöönottoa sekä laitteiden ja sovellusten tietoturvaa. Päätelaitteesi ja niiden hallintaan liittyvät työkalut saatetaan suunnitelmallisen ja pitkälle automatisoidun asiantuntijapalvelun hoitoon. Työasemien osalta suosittelemme optioista aina valittavaksi vähintään sovellusjakelut ja haittaohjelmien torjunnan.

Päätelaiteympäristö koostuu loppukäyttäjien käyttämistä laitteista: työasemista (kannettavat ja pöytätyöasemat) ja erilaisista mobiililaitteista (älypuhelimet ja tabletit) sekä näihin liittyvistä perusohjelmistoista ja taustapalveluista. Palvelu huolehtii kohteena olevan ympäristön ja siihen liittyvien taustapalveluiden hallinnasta sen elinkaaren eri vaiheissa. Taustapalveluita ovat esimerkiksi AD:n, Azure AD:n ja Group Policyjen hallinta laitteiden osalta.

Palveluun liittyy erilaisia ennakoivaan hallintaan ja kehittämiseen liittyviä elementtejä, mutta myös reaktiivisia palveluita loppukäyttäjien tarpeisiin tai Palvelun kohteen häiriöiden ja ongelmien hallitaan. Palvelu muodostuu vakioelementeistä ja asiakaskohtaisesti valittavista optioista. Päätelaitteiden lisäksi palveluun voidaan liittää Tekniset järjestelmät ja sovellukset -palvelun avulla myös tyypillisimpien MPY:n määrittelemien täydentävien järjestelmäpalveluiden hallinta, kuten asiakaskohtainen haittaohjelmasuojaus ja päätelaitesalaus.

Työasemien ja mobiililaitteiden hallintapalveluilla käyttäjille tarjotaan juuri heidän työnsä kannalta sopivat työkalut, jotta he voivat hoitaa oman työnsä tehokkaasti ja keskeytyksettä. Hallintapalvelut ovat yhdessä elinkaaripalveluiden kanssa kokonaispalvelu, joka tukee loppukäyttäjiä, pitää työasemat ajantasalla sekä tietoturvan ja ohjelmistoversiot yrityksesi päätösten mukaisina ja rekisterit ajan tasalla.

Työasemien keskitetyn hallinnan etuja ovat:

 • Täysi läpinäkyvyys laatuun ja toimivuuteen
 • Tietoturvalliset työasemat
 • Ajantasainen laiterekisteri
 • Määrämuotoiset ja nopeat sovellusjakelut, joissa tietoturva on vakiona

Työasemien hallintapalvelu sisältää työasemien hallinnoinnin, käyttöoikeuksien hallinnan (AD), työasemien tuen käyttöjärjestelmille ja perussovelluksille, laitteistokokoonpanojen hallinnan, laite- ja ohjelmistoinventaarioit, uusien sovellusten, asetusten ja päivitysten jakelun keskitetysti ja yhtäaikaisesti asiakkaan työasemaympäristöön. Määritetyt sovellus- ja tietoturvapäivitysjakelut voidaan automatisoida hallintajärjestelmän avulla.

Palvelu tarjoaa läpinäkyvyyden työasemaympäristön toimivuuteen ja ajantasaisen laiterekisterin. Sovelluspaketointi ja pakettien ylläpitäminen ml. tietoturvapäivitykset, tehdään asiakkaan kanssa määritellyin sisällöin ja aikasyklein. Hallintajärjestelmä mahdollistaa myös työaseman etähallinnan käyttäjätuen yhteydessä.

Työasemien hallintapalvelujen lisäksi voidaan ottaa käyttöön myös työasemien varmistuspalvelu, jolla varmistetaan asiakkaan työasemien tiedot.

Mahdolliset lisälaitteet ja -varusteet asiakas tilaa joko MPY:n yhteyshenkilön kautta tai MPY-Online verkkokaupasta.

Mobiililaitteiden hallintapalvelut vahvistavat tietoturvaa

Kun mobiilikäytössä olevien älylaitteiden määrä organisaatiossa kasvaa, samalla lisääntyvät myös tietoturvaan liittyvät kysymykset. Jos laite katoaa tai joutuu vääriin käsiin, ulkopuolisilla on suora yhteys tärkeisiin ja jopa salassapidettäviin tietoihin. Mobiililaitteiden hallintapalvelu tarjoaa helpon sekä turvallisen tavan ylläpitää ja hallita organisaation koko mobiililaitekantaa. Hallintapalvelulla voidaan tehdä asetusmuutoksia ja seurata mobiililaitteiden tietoturvaa: laitteita voidaan lukita ja tyhjentää väärinkäyttötapausten yhteydessä. Palvelun avulla myös selkeytetään organisaation strategiaa mobiililaitteiden käytössä, mikä tarkoittaa yhteisesti sovittujen laitemallien käyttöönottoa ennalta määriteltyjen toimintojen mukaisesti. 

Strategian pohjalta käytössä olevista laitteista muodostetaan laiterekisteri, minkä kautta asiakas pystyy seuraamaan ja hallitsemaan omassa käytössään olevien laitteiden elinkaarta. Laiterekisterin perusteella pystytään tekemään määrityksiä laitteiden elinkaaresta sekä laitteiden kierrosta käyttäjältä toiselle. Laitteet uusitaan automaattisesti elinkaaren mukaisena aikana ja ovat valmiiksi asennettuja käyttöönotettaviksi asiakkaan kanssa sovituin sovelluksin ja oikeuksin.

Vakioitujen kokonaisuuksien etuja ovat mm. mobiililaitteisiin liittyvien häiriö- ja ongelmatilanteiden etähallinta, jolloin MPY:n asiantuntijat pääsevät selvittämään häiriötilannetta suoraan laitteeseen etäyhteyden avulla. Käyttäjä- ja huoltopalvelut huolehtivat loppukäyttäjien opastamisesta mobiililaitteen käytössä sekä laitteista vika- ja rikkoontumistapauksissa koko sopimuskauden ajan.

Mobiililaitteiden hallintapalvelujen etuja ovat:

 • Keskitetty laitehallinta, mm. päivitykset ja sovellusten jakelut
 • Reaaliaikainen laiterekisteri
 • Ajantasaiset tietoturvaohjelmistot
 • Laitteiden tyhjennys ja lukitus etänä
 • Laitteen tietoturvallinen kierrätys sopimuksen lopussa
 • Käyttäjätuki- ja huoltopalvelu
 • Loppukäyttäjien neuvonta ja vianselvitys (MPY Loppukäyttäjätuki)
 • Varalaitepalvelu
 • Optiona operaattoripalveluiden ja liittymien hallinta
Siirry sivun alkuun