IT-laitteiden hallintaa ja tukea

asiakkaan liiketoimintaa edistäen

MPY Palvelut tarjoaa ICT-palvelut asiakkaan organisaation tarpeita vastaavana kokonaisuutena. Asiakas saa tietohallinnon käyttöön täsmätarpeisiin sovitetun osaamisen ja mukana tulevat käytössämme olevat huipputyökalut ja niitä tukevat prosessit. Monet tietohallinnon tehtävistä ovat hyvin teknologiasidonnaisia ja automatisoitavia - ja usein automaation kehittäminen ja teknologian ylläpito voi helposti viedä enemmän resursseja kuin mitä itse oli arvioitu. Siksi ulkopuolinen apu on tarpeen - lupaamme tehdä monet asiat paremmin ja kustannustehokkaammin kuin mihin asiakkaan sisäiset resurssit riittävät. Tavoitteenamme on ei vähempää, eikä enempää kuin toimialan paras asiakaskokemus, jonka eteen teemme kovasti työtä.

Vastuunkantaja palveluksessasi

MPY:n tarjonta kattaa koko ICT-kentän aina IT-laitteiden hallinnasta ja tuesta, teknologiaan, tietoverkkojen ja kapasiteetin hallintaan. Vahvaa osaamistamme ovat tietohallinnon johtamiseen liittyvät palvelut, joita täydentävät auditoinnit ja kehittämisprojektit. 

ICT-palvelussamme panostamme läpinäkyvyyteen ja proaktiivisuuteen sekä vastuunkantamiseen. Usein ICT-palveluiden ulkoistamiseen liittyvänä pelkona on hallinnan otteen menettäminen ja me pyrimmekin eri keinoin siihen, että tilanne olisi päinvastoin. Dokumentointi, järjestelmäohjaus, mittarit ja näiden läpinäkyvyys jäntevissä prosesseissa takaa sen, että ulkoistamasi kokonaisuus on paremmin sinun hallussasi kuin koskaan aikaisemmin.

Ajankohtaista 14.3.2017 10:32
Keskitetysti hallittu IT on kuin viiden tähden kantaravintola

Jos yrityksessäsi on yli 20 hallittavaa läppäriä, puhelinta tai muuta päätelaitetta, voit saavuttaa liiketoimintahyötyjä keskittämällä IT-hallinnan.

Ajankohtaista 21.2.2017 7:45
Etätuki on kaikkien kaveri

IT etätuki on etenkin pienemmissä yrityksissä liian vähän käytetty konsti, jolla lisäät työntekijöidesi tyytyväisyyttä ja saavutat oikeita liiketoimintahyötyjä.

Ajankohtaista 26.10.2016 10:48
BYOD, CYOD ja firman laitepolitiikka

Eri päätelaitevaateiden yhteensovittaminen tietoturvallisesti ei ole yksinkertaista, mutta kysymällä loppukäyttäjiltä päästään tyydyttävään lopputulokseen.

Ajankohtaista 30.9.2016 10:51
Saanko mobiilisti yhden kuun taivaalta, kiitos

Mobiliteetti ja sen mahdollistavat etätyömahdollisuudet tehostavat työn tuottavuutta ja lisäävät työntekemisen mielekkyyttä.