ERP audit mittaa järjestelmäsi tason

  - Miten toimintaasi ohjaava järjestelmä tosiasiassa toimii?

  ERP audit mittaa tärkeimmän järjestelmäsi tason. ERPin lisäksi auditin kohteena voi olla CRM, potilastietojärjestelmä, HR-järjestelmä tai vaikka suunnittelujärjestelmä. Onko se pelkkä ohjelmisto vai oikeasti toimintaa ohjaava työkalu? Missä asioissa se on parhaimmillaan ja missä prosessit kipuilevat järjestelmän ongelmien vuoksi?

  Järjestelmän eri osa-alueita käydään läpi liiketoiminnan avainihmisten kanssa ja heidän näkemyksien ja kokonaiskuvaan liittyvän analyysin avulla muodostuu ymmärrys järjestelmän tilanteesta. Annamme mittaustulokset osa-alueittain ja avaamme taustat eri asioiden arviolle ja erottelemme tärkeät asiat vähemmän tärkeistä.

  Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja alustavien kehittämisen suuntaviivojen määrittely auttaa jatkoaktiviteettien määrittelyssä ja priorisoinnissa.

  Joskus tuntuu, että edessä on ERPin vaihto, mutta hyvin usein vanhan järjestelmän haasteet ovat aivan muualla kuin tekniikassa. ERP audit on erinomainen työkalu myös järjestelmä uudistuksia edeltävään aikaan. Sen avulla saadaan eroteltua oleelliset asiat ja lisäksi saadaan tunnistettua toiminnan kipupisteet sekä ennen kaikkea organisaation kypsyys järjestelmien hyödyntämisessä.

  OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ