Digitalisaatiopolku

  Palvelu auttaa digitalisaation hallitsemisessa ja kehittää asiakkaan toimintaympäristöä digitalisaation keinoin.

  Tarjoamamme digitalisaatiopalvelu ylläpitää digitalisaatioon liittyvää tilannetietoisuutta ja jatkuvaa tilannekuvaa. Digitalisaation tilannekuvan avulla tunnistetaan liiketoimintalähtöisesti digitalisaatiokehitykseen liittyviä painopistealueita. Digitalisaatiopolkupalvelun avulla nostetaan tarvittavia kehityshankkeita toteutukseen ja varmistetaan hankekohtaisesti sovituin roolein niiden käytännön toteuttaminen.

  Palvelu koordinoi ja vauhdittaa digitalisaatiokehitykseen liittyviä prosesseja auttaen asiakkaan avainhenkilöitä tekemään oikeita päätöksiä ja etenemään oikein eri asioissa.

  Palvelu tuo asiakkaalle prosessit, joukon työkaluja sekä asiantuntijaresursseja.

  Digitalisaatiopolku johtaa yrityksesi tulevaisuuteen. Tutustu palveluun alempana tai ota meihin heti yhteyttä.

  KYSY LISÄÄ

   

  Palvelun sisältö

  Palvelu rakentuu neljästä eri osa-alueesta:

  1. Liiketoimintaprosessien digitalisaatio
  2. Sovellusportfolion hallinta
  3. Muutosten hallinta ja kehittäminen
  4. Digitalisaatiojohtaminen ja CDO

   

  1. Liiketoimintaprosessien digitalisaatio

  Liiketoimintaprosessien digitalisaatio varmistaa liiketoimintalähtöisen, todellisista tarpeista lähtevän toiminnan kehittämisen. Liiketoimintaprosessien ymmärrys on perusta kehittämiseen ja digitalisointiin.

  Keskeisenä työkaluna on digitalisaatioauditointi.

  Digitalisaatioauditointi on läpileikkaus organisaation liiketoimintaan ja sovellusympäristöön. Se antaa mittaustuloksen organisaation toiminnan tasosta prosessien ja sovellusympäristön näkökulmasta.

  Digitalisaatioauditointi katselmoidaan vuosittain ja siihen liittyvää tilannetietoa ylläpidetään osana palvelun prosesseja.

  Prosessidokumentaatio on kehittämisen perusta.

  Jokainen hanke lähtee liikkeelle prosessikuvauksen läpikäynnillä ja tarvittavan muutoksen hahmottamisella prosessia vasten. Palvelu huolehtii prosessikuvausten ajantasaisuudesta ja varmistaa että ne pysyvät sellaisina.

   

  2. Sovellusportfolion hallinta

  Digitalisaatio konkretisoituu sovelluksiin, järjestelmiin, integraatioihin ja erilaisiin työkaluihin. Tämän kentän ymmärtäminen ja jatkuvan tilannetietoisuuden ylläpito ovat kehittämisen toinen peruskivi.

  Sovellusportfolion hallinta kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Sovellustiedon hallinta
  • Sovellusympäristön kontrollit (järjestelmäohjatut ylläpitotoimet)
  • Sovelluskehitys workshopit
  • Sovellusympäristön tilannekuva ja kehitysyhteenveto


  3. Muutostenhallinta ja kehittäminen

  Kehitystarpeiden hallinta ja siihen liittyvä muutostenhallintaprosessi ovat jatkuva prosessi, joka huolehtii kehitysideoiden ja tarpeiden käsittelystä ja vie näitä tarkoituksen mukaisesti eteenpäin. Kokonaisuuteen tuodaan valmis prosessi ja tämän hallintaan tarvittavat työkalut. Kokonaisuus on tiivistä yhteistyötä eri liiketoimintojen avainhenkilöiden kanssa ja tätä koordinoidaan ja sen laadusta huolehditaan osana palvelua.

  Muutosesitysten valmistelussa, muutossuunnittelussa ja muutostenhallinnan toteuttamisessa auttaa nimetty sovelluskoordinaattori, joka tarvittavilta osin auttaa asiakkaan avainhenkilöitä tai tarvittaessa toteuttaa määriteltyjä kehittämisasioita itsenäisesti.

   

  4. Digitalisaatiojohtaminen ja CDO

  Digitalisaatiojohtaminen sitoo palvelun yrityksen johtoon ja liiketoimintastrategiaan. Se varmistaa, että operatiivisen tason toiminta lyhyellä jänteelle on linjassa pidemmän jänteen suunnitelman kanssa.

  Keskeisenä elemenentteinä:

  • Digitalisaatioseuranta - varmistetaan toimialalle oleelliset teknologiakehityksen suuntaukset
  • Digitalisaatiostrategia ja vuosisuunnitelma - aina ajantasainen muutaman vuoden yli kantava suunnitelma sekä seuraavalle vuodelle kantava lyhyen jänteen vuosisuunnitelma.
  • Operatiivinen digitalisaatiojohtaja (CDO) - nimetty ja kokenut tietohallintojohtamisen asiantuntija joka vastaa digitalisaatiojohtamisen toteutumisesta

   

  Aloita yrityksesi digitalisaatio ottamalla meihin yhteyttä ja kysymällä miten voimme auttaa sinun organisaation digitalisaatiopolkua.

  OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ