Auditoinnit antavat oikean tilannekuvan

Tietohallinnon eri sektoreilla kohdataan usein tilanne, jossa on epätietoisuutta tietohallinnon jonkin osa-alueen nykytilanteesta tai nykytilanteen tasosta. Lisäksi organisaatioa voi askarruttaa suunta minne pitäisi edetä tai keinot, joilla yhteisiin tavoitteeseen päästään. Tietohallinnon ja liiketoiminnan tai tietohallinnon ja johdon välillä voi olla myös kuiluja ja näkemykset eri suunnista voivat poiketa paljonkin. Joskus näkemys voi jopa puuttua kokonaan kun riittävää ymmärrystä nykytilanteesta ei ole. 

Tietohallinnon läpileikkausprojektit on tarkoitettu tilannekuvan hahmottamiseen ja ulkopuolisen näkemyksen saamiseen. Niiden tarkoituksena on antaa ymmärrys auditoitavan kohdealueen tilasta ja samalla suuntaviivat jatkokehitykseen. Kohteena voivat olla tietohallinnon prosessit, tekninen infrastruktuuri, sovellusympäristö, tietoturvallisuus tai joku muu organisaatiosi keskeinen haastealue.

Tilannekuvaan liittyvä loppuraportti on tarkoitettu organisaation johdolle ja tietohallintojohdolle. Se on opas ja kartta, jonka sekä johto että tietohallinto ymmärtävät. Auditoinnit pureutuvat jollekin tietohallinnon osa-alueelle ja luovat tilannekuvan. Mainittujen auditointiratkaisujen lisäksi voimme myös räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden.

 

Ymmärrys tietohallinnon haasteisiin

Opas auttaa hahmottamaan yrityksesi tietohallinnon tilannekuvan ja ongelmakohdat.

LATAA MAKSUTON OPAS