Siirry suoraan sisältöön

Julkipilvi voi tuoda resurssisäästöjä, jos yrityksesi on tarpeeksi kypsä

Juho Huopaniemi
Juho Huopaniemi
4.5.2021
Julkipilvi voi tuoda resurssisäästöjä, jos yrityksesi on tarpeeksi kypsä

Yritys-IT ei ole koskaan valmis. Se on jatkuvaa kehitystä, mutta ei vain kehityksen itsensä vuoksi. Kehittyvä IT-ympäristö voi tuoda yritykselle huomattavia kustannussäästöjä jo itse IT-infrastruktuurin kulujen muuttumisen vuoksi mutta myös tehokkaamman ja ketterämmän toiminnan muodossa. Siksi jokaisessa yrityksessä on hyvä pohtia, onko liiketoiminta valmis pilvisiirtymään.

Oma fyysinen tai virtuaalinen palvelinympäristö on monen yrityksen liiketoiminnalle tärkeä resurssi. Palvelimet voivat sijaita omassa salissa tai kuten nykyisin, useimmin jollain palveluntarjoajalla. Kuten kaikki muukin infrastruktuuri, palvelinympäristökin vaatii ajoittain päivittämistä ja se voi tapahtua joko elinkaaren mukaisesti tai muun tarpeen iskiessä. Palvelinympäristön päivittäminen on toki toimintakykyinen ja kelpo vaihtoehto, mutta ennen uusien palvelimien tilaamista tai virtuaalipalvelinsopimuksen allekirjoittamista on hyvä kysyä itseltään “sopisiko julkipilvi kuitenkin minun yritykselleni paremmin?” Tai toisinpäin ajateltuna, ovatko kaikki palvelimeni tarpeellisia vai voisiko osan näistä korvata pilvestä hankittavalla SaaS-palveluilla?

Ihannemaailmassa vastaus olisi joko yksinkertaisesti “kyllä” tai “ei” ja sen pystyisi itse määrittelemään helposti. Todellisuudessa asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Suurena motivaattorina julkipilveen siirtymisessä ovat sekä rahan että resurssien säästäminen – onhan se nimittäin jo säästöä, kun siirrytään ostomallista palvelumalliin eikä resursseja tarvitse enää uhrata omien palvelimien ylläpitoon. Säästö ei kuitenkaan tule välttämättä pelkällä siirtymällä omista tai virtuaalipalvelimista julkipilveen tai tee muutenkaan automaattisesti autuaaksi, vaan säästöjä voidaan joutua kaivamaan toimintamuutoksin, jotta julkipilvestä saadaan kaikki irti.

Tämän takia pilvisiirtymää pohtiessa onkin hyvä suunnata katse peiliin ja kysyä joitakin tärkeitä kysymyksiä: soveltuuko julkipilvi minun liiketoiminnalleni? Onko julkipilvi kustannustehokkaampi tai ketterämpi vaihtoehto liiketoimintani kehittämiselle? Ohjelmisto- tai teknologiayrityksessä näihin kysymyksiin saatetaan pystyä vastaamaan omasta talosta löytyvän osaamisen pohjalta, mutta kaikilla ei ole niin hyvä tilanne. Mutta mikä silloin ratkaisuksi, jos nämä kysymykset ovat ajankohtaisia, eikä vastausta löydy talon sisältä?

Webinaari 8.6.2021 banneri

Mitä pilvisiirtymä vaatii yritykseltäni ja sopiiko se meille?

Pilvisiirtymän sopivuutta omalle yritykselle kannattaa harkita, vaikkei varmuutta sen sopivuudesta omalle yritykselle olisi eikä tietoa sopivuudesta talon sisältä löydy, sillä sitä varten meillä on Sisäistyspalvelu. Juuri sisäistämällä liiketoiminnan tavoitteet me pystymme kertomaan sinulle, sopiiko pilvisiirtymä julkipilveen yrityksellesi. Halukkuus selvittää pilvisiirtymän sopivuutta omaan liiketoimintaan on nimenomaan yksi mittari yrityksen “kypsyydestä” pilvisiirtymälle.

Mitä se kypsyys sitten muuten tarkoittaa pilvisiirtymän suhteen? Meidän mielestämme sitä mitataan neljällä eri kypsyystasolla:

  1. Uteliaisuus – Kannattaako pilvisiirtymää tehdä?
  2. Kokeilunhalu – Pilvisiirtymän hyödyt ovat tiedossa mutta ensin testataan
  3. Siirtymävalmius – Pilvisiirtymän hyödyt ja kannattavuus on jo tiedossa
  4. Pilvinatiivius – Julkipilvi on jo ainakin jollain tasolla käytössä

MPY:n Azure-sertifioidut asiantuntijamme ovat hyvä resurssi, joiden avulla jopa jo puolen päivän työpajalla voidaan selvittää pilvisiirtymän sopivuus sinun yritystoimintaasi ja tällainen työpaja on oivallinen kypsyysasteeltaan uteliaille yrityksille. Sisäistämällä liiketoimintasi tarpeet voimme antaa asiantuntija-arviomme siitä, onko pilvisiirtymä yrityksesi liiketoiminnalle sopiva siirto. Joskus vastaus voi olla, että se ei syystä tai toisesta sovi, etkä silloin häviä mitään olemalla toteuttamatta siirtymää. Samalla voit saada myös mielenrauhan sille, ettei asiaa tällä haavaa kannata enempää harkita.

"Jo puolen päivän työpajalla voidaan selvittää pilvisiirtymän sopivuus sinun yritystoimintaasi."

Mikäli taas pilvisiirtymä soveltuukin yrityksellesi, me voimme hallitulla pilvisiirtymällä lähteä kartoittamaan IT-ympäristösi nykytilaa ja selvittää sekä välttämättömät että suositeltavat toimenpiteet sinun yrityksesi liiketoiminnan kannalta. Käymme läpi eri palvelinroolit ja voimme tehdä ehdotuksia siitä, mitkä palvelimet kannattaa siirtää pilveen sellaisenaan ja minkä osalta kannattaa harkita siirtymistä SaaS-palveluihin. Esimerkiksi AD-, tiedostopalvelimen ja tulostuspalvelimen toiminnallisuudet voidaan siirtää jo nykyään Azure- ja M365-pilveen SaaS-palveluiksi, jolloin perinteinen palvelinrooli häviää. Hallitusti toteutettu pilvisiirtymä on liiketoiminnallesi tietoturvallinen ja luotettava toimenpide, jonka lopputuloksena yrityksesi sovellusympäristö siirtyy Microsoft Azuren ja osaksi Microsoft 365 -palveluiden päälle. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan monelle järkevä ratkaisu on siirtää ainoastaan osa palvelimista aluksi.

Kypsyys ei ratkaise, vaan toiminnan optimointi

Pilvisiirtymäsoveltuvuuden selvittyä voi kuitenkin herätä kokeilunhalu tai uteliaisuus on saattanut herätä jo aiemmin – miltä pilvisiirtymä käytännössä näyttäisi? Azuressa on helppo tehdä Proof of Concept (POC) -testiympäristöjä pilveen, jolloin voidaan testata liiketoiminnan kannalta järkeviä ratkaisuja. Julkipilvi on edukseen juuri testi-, demo- ja kehitysympäristöjen kanssa – yleensä laskutus on minuuttipohjaista ja jos testiympäristöä ei tarvitse pyörittää kellon ympäri, silloin PoC-testipalvelin voidaan sammuttaa päivän päätteeksi ja säästää kuluissa. Samoin tietokantapalveluissa voi saada säästöä, jos SQL-palvelua ostaa pilvestä käyttöpohjaisesti eikä maksa palvelinkohtaisia kuukausilisenssejä.

Siirtymävaiheen ja pilvinatiivi-asteen yritykset puolestaan ovat jo pidemmällä pilvisiirtymänsä kanssa jo valmiiksi. Tällaisille yrityksille toteutettavat pilvisiirtymät ovat monesti toteutukseltaan sellaisia, ettei niistä ole enää paluuta palvelinympäristöihin tai he ovat jo siirtyneet julkipilveen. Näille yrityksille se ei kuitenkaan heille ole ongelma, koska yrityksen toiminta ja ajattelu on jo siirtynyt pilvi ensin -asentoon, jolloin heidän toimintamallinsa mahdollistavat siirtymän julkipilveen ja siellä toimimisen. Pilvinatiiveille yrityksille tärkeää on ylläpitää pilven käytön selkeää hallintamallia ja optimoida käyttöä tarpeen mukaisesti.

Oli pilvisiirtymän kypsyysaste mikä tahansa, yleensä julkipilveen siirtyminen mahdollistaa ja jopa vaatii muutoksia toimintamalleihin ja ratkaisuihin, jotta julkipilvestä saadaan kaikki irti. Se, että yrityksellä ei välttämättä itsellään ole vastauksia siihen, mistä kohdin toimintamalleja tai ratkaisuja muutetaan ei kuitenkaan ole este pilvisiirtymälle – me olemme sitä varten. Yhdistämällä sisäistetyn liiketoimintaymmärryksemme ja teknisen osaamisemme me pystymme muuntamaan julkipilven teknisen jargonin konkreettisiksi hyödyiksi ja vertailtaviksi kokonaisuuksiksi, jotka kertovat selkeästi julkipilviratkaisuihin siirtymisestä syntyvät kustannus- ja toimintahyödyt. Meidän tahtotilamme on olla niitä luottohenkilöitä, joiden asiantuntijuuteen nojaamalla sinulle ei tule yllätyksiä pilvisiirtymää toteutettaessa eikä siirtymään edes ryhdytä, jos se ei liiketoimintaasi tue.


Alkoiko pilvisiirtymä houkuttelemaan mutta et ole varma oman yrityksesi kypsyydestä? Tutustu Hallittu pilvisiirtymä -palvelumme tarkistuslistaan ja ota meihin yhteyttä mikäli sinusta tuntuu, että hallittu pilvisiirtymä voisi olla sinunkin yrityksellesi seuraava askel.
Siirry sivun alkuun