Siirry suoraan sisältöön

Etätyöhyvinvoinnin edistäjät — työnantaja, panosta ainakin näihin!

Satu Berlin
Satu Berlin
19.4.2021
Etätyöhyvinvoinnin edistäjät — työnantaja, panosta ainakin näihin!

Työskentelytapojen sovittaminen korona-ajan jälkeiseen maailmaan on nyt ajankohtaista monilla työpaikoilla. Pandemia-aika on osoittanut, että etätyötä voidaan tehdä pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti onnistuneesti, mikä luo odotuksia toimiville etä- ja toimistotyökäytännöille myös jatkossa. Työskentelytapojen sovittamiseen ja etätyöhyvinvoinnin edistämiseen on olemassa monenlaisia keinoja. Listasin tähän blogiin 3 merkittävää työhyvinvoinnin edistäjää, jotka meillä MPY:llä on sisäistetty.

Valtuuttava ja välittävä johtaminen avainasemassa

Etätyönteon onnistumiseksi työpaikoilla on panostettava myötätuntoiseen ja luottamusta osoittavaan johtamiseen. MPY:llä oltiin jo ennen korona-pandemiaa valmiita etätyöskentelyyn, koska työskentelytavat ja johtaminen tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä. Odotusten selkeyttäminen, aikaansaamisen tukeminen ja työntekijän mahdollisuus päättää sopivin ajankohta ja tapa omien töiden suorittamiseen edistää luottamusta etätyömaailmassa.

On muistettava kysyä kuulumisia, kannustaa ja antaa aikaa vapaaseen ajatusten vaihtoon virtuaalitapaamisisissa, jotta johtamisessa korostuu välittäminen ja aito kiinnostus työntekijän tilannetta kohtaan. Olemme MPY:llä määritelleet yhdessä henkilöstön kanssa MPY:n hyvän johtamisen periaatteet, joista ”Kohtaa arvostavasti” kiteyttää kuuntelemisen, tilannetajun käyttämisen ja välittömän vuorovaikutuksen arjen kohtaamisissa.          

 

Ajantasaiset ja miellyttävät teknologiat tekemisen tehostajina

Kun työntekijät ovat hajautuneet eri sijainteihin ja työtä tehdään pääsääntöisesti eri viestimien välityksellä, nousevat laitteet keskeiseen asemaan työnteossa. Työnteko ei saa katketa esimerkiksi kenkkuilevaan tietokoneeseen tai toimimattomien teknologioiden keskellä taistelemiseen. On selvinnyt, että tietotyössä hyvät viestintäteknologiat ovat niin tärkeitä, että niiden avulla vastuita voidaan hoitaa tehokkaasti ja kokea oman työn kontrolloinnista ja vapaudesta johtuvaa voimaantumista.*1 Listasimme aiheesta 7 kohdan muistilistan yrityksille etätyöhön kun pandemia alkoi.

Meillä MPY:llä on kunnia-asia, että etätyöskentelyn välineet ovat korkeatasoiset, jotta voimme työssä hyvin ja suoriudumme tehtävistämme odotusten mukaisesti. Koska olemme IT-talo, hyödynnämme asiakkaille tarjoamiamme ratkaisuja myös omassa tekemisessämme. Esimerkiksi työasemahallinnalla varmistetaan työvälineiden toimivuus ja myöskin tietoturva pysyy ajan tasalla. Työskentelyyn tarvittavat tuotteet tilaamme kätevästi yhdeltä alustalta MPY Onlinesta, joka on asiakkaidemme oma 24/7 laiteverkkokauppa

Yhteisöllisyyttä ei pidä unohtaa

Yhteisöllisyyteen panostaminen etätyömaailmassa on erityisen tärkeää. Tulevaisuudessa pandemia-ajan jälkeen viikoittaisesta työajasta isoin osa saattaa hyvinkin kulua etätyössä positiivisten kokemusten myötä. Ei myöskään ole lainkaan tavaton ajatus, että uusia osaajia rekrytoidaan paikkakuntarajojen ulkopuolelta ja jopa pelkästään etätöihin tehtäväkuvan sen salliessa. Etätyöskentelyssä rennot kohtaamiset ja spontaanit keskustelut kahvihuoneissa jäävät pois.  Kaiken suorituskeskeisyyden ja palaverista palaveriin hyppimisen keskelläkin on muistettava antaa aikaa ajatusten vaihdolle ja "Me" -hengen rakentamiselle.

MPY:llä vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä ja jokaisella on tärkeä rooli yhteisen hyvän rakentamisessa. Mittaamme kuukausittaisissa Fiilis -kyselyissä hyväksytyksi tulemisen kokemusta, sillä haluamme edistää työkulttuuria, jossa työyhteisössä voi aidosti olla oma itsensä. Meillä suhtaudutaan luontevasti siihen, että oma koti ja perheenjäsenet näkyvät ja kuuluvat etätyössä. MPY:llä ystävällisyys ja muiden auttaminen ovat keskeinen osa arjen kanssakäymistä. Tästä pidämme kiinni, sillä muiden auttaminen tutkitusti vaikuttaa positiivisesti työn merkityksellisyyden kokemiseen.*2   

Olemme MPY:llä jakaneet sisäisissä sosiaalisen median kanavissa etätyövinkkejä kuvien ja videoiden välityksellä pilke silmäkulmassa liittyen taukojumppiin, ruokavalioihin tai lemmikkien kanssa ulkoiluun. Kurkkaaminen toinen toistemme työtilaan lisää yhteisöllisyyttä ja järjestämme lisäksi vapaamuotoisia esittelyjä tiimeistä, viimeisimmistä teknologioista tai muista henkilöstöä kiinnostavista aiheista kahvi- ja verkostoitumismielessä. Lue lisää MPY:läisistä uratarinat -sivuillamme.

Kirjoittaja Satu Berlin   

Satu on pitkän linjan HR-ammattilainen ja MPY:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja, jolle työpaikan menestyminen ihmisten kautta on sydämen asia. Työssään hän edistää kulttuuria, jossa työntekijät pääsevät loistamaan kirkkaimmassa valossaan ja tekemään merkityksellistä työtä.

 

 

Lähteet:

*1 Blok, M.M, Groenesteijn, L., Schelvis R. & R. Vink (2012). New ways of working: does flexibility in time and location of work change work behavior and affect business outcomes? Work 41, 5057-5080. 

*2 Colbert, A.E., Bono J.E. & R.K. Purvanova (2016). Flourishing via workplace relationships: Moving beyond instrumental support. Academy of Management Journal, Vol 59, No 4, 1199-1223.

Siirry sivun alkuun