Siirry suoraan sisältöön

Data on yrityksen neljäs pääoma

Milla Koivuluoma
Milla Koivuluoma
13.2.2019
Data on yrityksen neljäs pääoma

Lukuaika n. 2min

Osallistuin jonkin aikaa sitten Tulevaisuuden tehdas -tapahtumaan, jossa keskusteltiin vilkkaasti datan roolista ja datalähtöisyydestä valmistavassa teollisuudessa. Puheenvuoroissa tuli esille datan uusi rooli teollisuuden kuin muunkin yritystoiminnan pääomana työvoiman, talouden ja luonnonvarojen rinnalla.  Esille tuli myös, että kaikissa yrityksissä ei vielä kuitenkaan tiedosteta datan pääomallista merkittävyyttä, eivätkä yritykset osaa arvottaa datan olemassaoloa. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria toimijoita.

 

”Datasta otetaan irti vain sellaista tietoa, mitä halutaan nähdä ja joka tukee vallitsevaa ajattelua, mutta ei johda mihinkään uuteen.”

 

Datan ottaminen hyötykäyttöön ei vaadi niin suurta budjettia kuin kuvitellaan, vaan enemmänkin se on kiinni ajatuksen muutoksen ja käytännön toimenpiteistä, joissa tiedolla johtaminen otetaan osaksi yrityksen arkipäivää ja prosesseja. Tietoa on tarjolla eri muodoissa, mutta sen merkitys ja käyttö hautautuu helposti muun toiminnan alle. Tai sitten datasta otetaan irti vain sellaista tietoa, mitä halutaan nähdä ja joka tukee vallitsevaa ajattelua, mutta ei johda mihinkään uuteen.

Vinkit datalähtöiseen johtamiseen

  1. Datalähtöinen johtaminen ei lähde käyntiin tuosta vain. On syytä porrastaa ja valita askelmerkit sekä eteneminen realistisesti muun toiminnan rinnalle. Olisi hyvä tehdä aluksi realistinen kartoitus, mikä on yrityksen toiminnan digitalisaatiokyvykkyys ja tietohallinnon johtamisen tilanne.

  2. Yksi datalähtöinen ratkaisu ei sovi kaikille – tarve määritellään koon mukaan. Ratkaisut pitäisi skaalata yrityksen kokoon suhteutettuna. Pieni ei voi tavoitella liian isoa kokonaisuutta, vaan itselleen sopivankokoista ratkaisua. Kannattaa katsastaa oman alan best practices -mallit ja hyödyntää niitä osana suunnittelua.

  3. Yritys pitää osallistuttaa datalähtöiseen ajatteluun, sillä mikään tiedolla johtamisen projekti ei onnistu ilman osallistuttamista. Erityisesti liiketoiminnan tulee olla osallistettu tiedolla johtamiseen, sillä bisnes vetää digitalisaatiota ja on etulinjassa asiakasrajapinnassa. Näin sen ainakin pitäisi olla.

  4. Tietohallinnon roolina on sparrata ja toimia katalysaattorina ajatuksille. Tietohallinnolta ei yksin pidä odottaa maata mullistavia ratkaisuja, vaan toiminnalliset ratkaisut on tultava liiketoiminnan suunnalta.

Ja muista, että aina ei tarvitse lähteä tavoittelemaan suurinta kehitysprojektia vaan tiedolla voidaan johtaa jopa yksittäistä tuotantokonetta, joka älykkäästi kerää ympäriltään tietoa olosuhteista ja säätää omaa toimintaansa tarpeen mukaan.

Katsasta aikaisemmat blogini datasta ja alan tämänhetkisistä hypetermeistä sekä tietojärjestelmien konmarituksesta, joka haastaa miettimään järjestelmiä ja niiden lukumäärää.

 

Milla Koivuluoma
MPY Yrityspalvelut

Milla Koivuluoma toimi MPY:llä tietohallintopäällikkönä keskisuurille yrityksille. 

 

Tilaa blogi ja uutiskirje!

 

Siirry sivun alkuun