Solenovo keskitti ICT-palvelunsa MPY:lle

  Kokonaispalvelu ja ymmärrys asiakkaan tarpeista ratkaisivat Solenovo Oy:n ICT-kumppanivalinnan. Turvallinen kumppani luo yritykselle vahvan ICT-pohjan myös uusien liiketoimintaratkaisujen varalle. MPY Palvelujen Katakri V3 4-tason konesali vakuutti myös Solenovon asiakkaat siitä, että järjestelmät ovat hyvissä käsissä.

  Julkishallinnon, yliopistojen ja oppilaitosten kumppanina toiminnanohjausjärjestelmissä ja järjestelmäintegraatioissa toimivalle ohjelmistotalo Solenovo Oy:lle häiriöttömillä konesalipalveluilla on kriittinen merkitys, sillä Solenovo toimittaa SaaS-palvelumallin (Software as a Service) mukaisia, selainpohjaisia palveluja omille asiakkailleen ja heidän käyttäjilleen 24/7-periaatteen mukaisesti. Solenovon palvelujen käyttäjämäärät vaihtelevat 50-5000 käyttäjän välillä organisaatiota kohden. Kaikkiaan Solenovon ratkaisuilla on noin 150 000 käyttäjää.

  Yhtiö on laajentanut palvelujaan kannattavuuden hallintaan liittyviin sovelluksiin, joilla taklataan sisäisen laskennan haasteita. Solenovo on lanseerannut myös valtakunnallisen Meerkado-kauppapaikan koulutuksien web-myynnille.

  Solenovo Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tanskasen mukaan oli alusta lähtien selvää, että ICT-palveluissa haetaan sopivaa kumppania kriittisten palvelujen ylläpitäjäksi ja hankitaan osaamista sekä kapasiteettia oman talon ulkopuolelta. Palvelujen hankinnan kriteerinä oli palvelinkapasiteetin joustava skaalautuvuus, nopea ongelmanratkaisukyky ja vikatilanteisiin reagoiminen sekä luotettavat varmistus- ja palautusratkaisut. Virtuaalipalvelimia Solenovolla on yli 100 sekä sen lisäksi laajat kehitysympäristöt.

  - Asiakkaamme ovat hyvin kiinnostuneita siitä, kuka toimii ICT-palvelujemme tuottajana. Katakri-tason konesalisuojaus on julkisen sektorin toimijoille kriittinen perusehto, jotta sovelluspalvelujamme hankitaan. Nyt meillä on MPY:n kautta Katakri 4-turvataso käytössämme, mikä on meille vahvuus, toteaa Solenovon toimitusjohtaja Kimmo Tanskanen.

  Tavoitettavuus on osa hyvää asiakaskokemusta

  MPY Palvelut tarjoaa Solenovolle konesalipalveluiden lisäksi virtualisointiympäristön ylläpidon sekä kattavat tietoliikennepalvelut. Tanskasen mukaan heille on tärkeää, että kumppanilla on vahva ymmärrys asiakkaan tarpeista. Lähellä toimiminen ja palveluhenkilöstön tavoitettavuus ovat osa hyvää asiakaskokemusta. MPY:lle tämä ei tuota ongelmia, koska yhtiö ja sen asiantuntijoita toimii Suomessa seitsemällä eri paikkakunnilla. Yhteensä MPY:n palveluksessa on Suomessa 180 ICT-asiantuntijaa.

  - IT:n puolella käytettävyys ja vikasietoisuus ovat keskeisessä roolissa ja jos ongelmia ilmenee, niin ne on ratkaistava nopeasti. MPY:ltä olemme saaneet aitoa palvelua, jossa kokonaisuus toimii. Yhteydenpito on aktiivista ja henkilökemiat toimivat hyvin, Tanskanen kuvailee.

  ICT-hankinnat ovat aina isoja investointeja ja digitalisaation myötä nämä hankinnat eivät ainakaan vähene. Siksi sopivat ja hyväksi havaitut ratkaisut ovat tärkeitä.

  - Arvostamme sitä, että MPY:n asiantuntijat ehdottavat meille ratkaisuja, joilla voimme kehittää omaa ICT-alustaamme ja sovelluspalvelujamme. Saamme oman päätöksenteon ja budjetoinnin tueksi tietoa ja asiantuntemusta, millä on suuri merkitys liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, Solenovon Kimmo Tanskanen kiittää kumppaniaan.