Ulkoistettu tietohallintopäällikkö auttaa katsomaan kauas

  MPY Palveluiden ulkoistettu tietohallintopäällikkö on auttanut muodostamaan kokonaiskuvan Nurmijärven Sähkö Oy:n ICT-ekosysteemistä ja auttaa sen hallinnoimisessa. Talousjohtaja Teemu Naatula kuvailee ICT:n sovelluskartan olevan “hämähäkki talon sisällä”.

  Kotitalouksia ja yrityksiä palveleva Nurmijärven Sähkö -konserni tuntuu, kuulostaa ja vaikuttaa kaikin puolin helposti lähestyttävältä: sähkösopimuksen luomisen lomassa voidaan siemaista kahvikupponen ja asiakkaan kohtaaminen on ihmiskeskeistä, lämmintä ja ymmärtävää. 

  - Ihmiset arvostavat yhäkin henkilökohtaista palvelua tänä digitaalisena aikana. Se on tärkeää, että jos vaikka sähkönmyyntiin tai liittymän hankintaan liittyvä seikka mietityttää, me kerromme. Asiakaslupauksemme on konkretisoida se, että kun ostaa läheltä, siitä hyötyy. Korostamme paikallisuutta, joten toiminta myös suomalaisten kumppaneiden kanssa on toiminta-ajatuksemme mukaista, talousjohtaja Teemu Naatula taustoittaa.

  Sekä kasvokkain, puhelimitse että sähköisesti palvelemisessa taustalla on monimutkainen ICT-ekosysteemi – jopa niin monimutkainen, että Naatula kuvaa sitä adjektiiveilla “hajanainen” ja “sirpalemainen”.

  - Kokonaiskuvan hahmottaminen on vaatinut paljon työtä ulkoistetun tietohallintopäällikkömme kanssa. Taustalla ovat laajat IT-ratkaisut, jotka palvelevat niin asiakkaitamme kuin liiketoimintojamme. Siihen liittyy järjestelmiä, ylläpitoa, päivittämistä, pääkäyttäjiä, laskutusohjelmaa, järjestelmävaatimuksia ja sitä, kuinka ne juttelevat keskenään – vai juttelevatko ollenkaan?

  - Vuosia sitten tilanne oli se, että näistä yksityiskohdista tieto saattoi olla vain jonkun nahkakantisessa, Naatula summaa.

   


  Lataa pikaopas energiayhtiöiden tietohallintoon

  Energiayhtiöiden-tietohallinto-526x346Kuinka vastata tietohallinnon haasteisiin digitalisoitumisen murrosajassa? Kuinka valitset tietohallinnon strategisen kumppanin? Kuinka onnistut tietohallinnon tehostamisessa?

  Energiayhtiöiden tietohallinnon pikaopas on tiivis katsaus energiayhtiöiden tietohallintoon ja sen kehittämiseen. 

  LATAA OPAS

   


   

  Järjestelmäkartoitus: kaikki liittyy kaikkeen

  Nurmijärven Sähkö -konserni lähti jo varhaisessa vaiheessa tekemään järjestelmäkartoitusta, eli katsomaan kokonaisuutta askelta korkeammasta perspektiivistä.

  - Silloin tutustuttiin tähän hämähäkkiin talon sisällä. Jakaisin sen karkeasti kolmeen osaan: ensimmäisessä vaiheessa katsottiin mitä järjestelmiä meiltä löytyy, toisessa kartoitettiin ketkä näitä järjestelmiä käyttävät ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Kolmas osa ovat integraatiorajapinnat ja funktiot. Mutta kaikki liittyy kaikkeen: kun jokin prosessi muuttuu, se voi vaikuttaa yllättävän moneen asiaan talon sisällä.

  Naatulan mukaan seuraava askel on tuoda kerätty tieto taustalta suoraan liiketoiminnan ytimen kehittämiseen.

  - Yhtiönä meillä on vahva näkemys digikentän roolin kasvamisesta ja siihen huutoon tulemme vastaamaan. Datapohjamme on kunnossa esimerkiksi GDPR-tietosuoja-asetuksen näkökulmasta, mutta myös kokonaisvaltaisemmin IoT:n ja digitalisaation kannalta.

  Enemmänkin kumppani kuin toimittaja

  MPY:n tietohallintopäällikköpalvelu tarkoittaa ulkoistettua tietohallintopäällikköä, joka tukee järjestelmäympäristön kehittämistä sekä koordinoi konfiguraation hallintaa, kuten dokumentointia, raportointia, katselmuksia ja lisenssejä. Lisäksi työhön kuuluu vahvasti operatiivinen taso.

  Käytännössä ulkoistettu tietohallintopäällikkö vastaa tietohallinnon prosesseista työkaluineen ja auttaa suunnittelemaan tulevaa. Taustatukea ja toimintadataa tietohallintopäällikölle antavat MPY:n proaktiivisen teknisen hallinnan palvelut sekä sovellusten hallintaan ja tietoturvaan liittyvät asiantuntijapalvelut.

  - Kun pohdin asiakaskokemustamme ja miten sen tiivistäisi, ajattelin ääneen, että kyse on enemmänkin kumppanista kuin toimittajasta. Niin sanottu perusinfran taso toimii erittäin hyvin. Laajemman kuvan tietohallintastrategiatyö on hyvässä vauhdissa ja tulee näkymään työntekijätasolle asti ennemmin tai myöhemmin.

  - Kiinteä kuukausihinta jakaa riskiä ja ideologiana tämä järjestely toimii meillä erinomaisesti. Yhteiset kehitysideat ovat saaneet vastakaikua ja useammat niistä ovatkin tulleet käyttöön.

  Nurmijärven Sähkö -konsernin IT-kumppanuus alkoi vuonna 2008 silloisen Net Man Oy:n kanssa, joka yhdistyi MPY Palvelut Oyj:n kanssa.

  - Meidän kanssa vuosia töitä tehneet ihmiset eivät katoa mihinkään – saamme käyttöömme enemmän vain resursseja, Naatula toteaa.

   

  Nurmijärven Sähkö -konserni on Nurmijärven kunnan omistama yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen energiaa ja siihen liittyviä palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. www.nurmijarvensahko.fi