Karhu Voima luottaa IT-palveluissaan MPY:n osaamiseen

  Kotkan Energian ja Haminan Energian omistama palveluyhtiö Karhu Voima Oy valitsi IT-kumppanikseen tietotekniikka- ja tietohallintopalveluihin erikoistuneen MPY Yrityspalvelut. IT-sopimus sisältää korkean käytettävyyden palvelin- ja kapasiteettipalvelut sekä palvelinjärjestelmien ylläpidon ja valvonnan sekä asiantuntijapalvelut Karhu Voiman tarpeiden mukaan.

  Kotkan Energian ja Haminan Energian perustama ja omistama Karhu Voima on moderni, uuden ajan energian myynti- ja palveluyhtiö, joka myy energiatuotteita sekä tuottaa laskutus- ja asiakaspalvelutoimintoja omistajilleen. Karhu Voiman strategisina vahvuuksina ovat aito asiakaslähtöisyys ja korkea palvelutaso. Vuonna 2016 perustettu yhtiö panostaa ketteryyteen ja tehokkuuteen hyödyntämällä digitalisaatioon pohjautuvia ratkaisuja kaikissa palveluissaan.

  Kun yhtiö haki kumppania palvelin- ja kapasiteettipalveluihin, valinnassa korostui erityisesti energia-alan tuntemus, paikallisuus ja nopea reagointi. Karhu Voiman toimitusjohtajan Sanna Kytömäen mukaan vaatimus palvelujen korkeasta käytettävyystasosta on digitalisaation myötä vahvistunut entisestään koko toimialalla. Siksi kumppaniksi valikoitui kotimainen MPY, joka toimii paikallisesti Kymenlaaksossa ja pystyy toimimaan nopeasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

  - Palvelemme omia energia-asiakkaitamme 24/7 ja kumppanimme varmistaa, että palvelin- ja kapasiteettipalvelumme toimivat niin kuin niiden pitääkin. IT-sopimuksen myötä voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehittämiseen sekä liiketoiminnan kasvuedellytysten rakentamiseen, Sanna Kytömäki korostaa.

  Kapasiteettipalvelujen ja tietoturvan merkitys on kasvanut myös energiatoimialalla digitalisaatiokehityksen myötä. Karhu Voimassa ne ovat erityisen merkittäviä, koska yhtiö toimii palvelukeskuksena laskutuksen asiakaspalvelun osalta myös Kotkan Energialle sekä Haminan Energialle.

  - Datan määrä on lisääntynyt merkittävästi digitalisaation myötä, mikä tekee IT-kumppanistamme hyvin kriittisen toimijan. Nyt meillä on tehokas alusta palveluillemme kotimaisen palveluntarjoajan kautta ja varmuus siitä, että tarvittava data on tietoturvallisesti käytössä aina kun sitä tarvitaan, Kytömäki kiittää.

  MPY:n tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joka kattaa koko konesaliliiketoiminnan sekä kaikki siihen liittyvät johtamis- ja tukiprosessit. MPY:n ISO 27001 -sertifioinnissa on hyödynnetty Katakri V3 4-tason turvaluokitusta fyysisten konesalitilojen turvallisuuteen ja tietojärjestelmien ylläpitoon liittyen. Turvaluokituksen vaatimukset ovat tiukat ja turvatilan on oltava Katakri-kriteeristön pohjalta monitasoisesti suojattu ja tietojen säilytyspaikan on oltava Suomessa.

  Karhu Voima Oy on Kotkan Energian ja Haminan Energian omistama uuden ajan palvelu- ja myyntiyhtiö, joka tuo energiaa asiakkaidensa arkeen. Karhu Voiman asiakaslähtöiset energiatuotteet ja -palvelut keskittyvät parantamaan ymmärrystä siitä, miten ja mihin energiaa kulutetaan sekä samalla säästämään – kuluttamaan vähemmän. Karhu Voima myy sähköä ja erilaisia energiapalveluja yksityisasiakkaille ja yrityksille. Karhu Voiman omistavat puoliksi Kotkan Energia ja Haminan Energia. www.karhuvoima.fi