Diacor ottaa digiloikkaa terveyspalveluissa

  Diacor terveyspalvelut Oy:n missiona on edistää ihmisen terveyttä ja tehdä hyvän tekeminen mahdolliseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on kehittänyt asiakaspalvelustaan tehokkaan ja ihmisläheisen kokonaisuuden, jossa mm. digitaaliset terveyspalvelut ja lääkärit ovat asiakkaan ulottuvilla älypuhelimien välitykselläkin.

  Jotta diacorilaiset voivat keskittyä terveyspalvelujen tuottamiseen, he valitsivat IT-kumppanikseen MPY Palvelut, joka huolehtii, että vastaanottokäynnit sujuvat Diacorissa IT:n osalta tehokkaasti, eivätkä työasemat temppuile.

  Diacor on kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva terveyspalveluyritys ja myös osa Suomen suurinta yhteiskunnallista konsernia, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiötä.

  Tästä omistussuhteesta muodostuu Diacorin yritysvastuun omaleimainen perusta: liikeyrityksenä yhtiön tehtävä on läpinäkyvällä liiketoiminnallaan tuottaa voittoa pääomistajalleen, joka puolestaan voi liikevoiton turvin harjoittaa omaa yhteiskunnallista diakoniatyötään. Diacorin toinen omistaja on LähiTapiola.

  Ihmisläheistä terveyspalvelua

  Tuomas-Teuri-Diacor-new.jpgVastuullisuus, ihmisläheisyys ja rohkeus tehdä asioita eri tavalla ovat osa Diacorin arvomaailmaa ja asiakaspalvelua.

  Yhtiön kehittämä terveyssovellus DiacorPlus on ensimmäinen älypuhelimeen kehitetty lääkäriasema, jonka kautta asiakkaalla on käytössään omat terveys- ja hyvinvointitietonsa: sen kautta voi myös varata ja peruuttaa vastaanottoajan tai käydä lääkärin etävastaanotolla. Tulevaisuudessa sovelluksen kautta voi olla mahdollista välittää vaikka kuntosalin tai hyvinvointirannekkeen tiedot lääkärille lisäinformaatioksi.

  -Kyllä me haluamme olla rohkea uudistaja, joka näkee digiajassa erityisiä mahdollisuuksia ja pyrkii olemaan uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien sekä teknologian hyödyntäjänä ihan kärjessä. Haluamme olla alan suunnannäyttäjä, Diacorin CIO Tuomas Teuri kiteyttää yhtiön tavoitteita.

  Teurin mukaan tavoitteellinen ja ihmisläheinen toiminta näkyy asiakaspalvelun lisäksi myös yhtiön teknologissa ratkaisuissa kuten myös DiacorPlussassa.

  - DiacorPlussassa perussuunnittelun lähtökohtana on ollut tuottaa palvelua ihmiseltä ihmiselle. Palvelu on rakennettu asiakkaan omalla kiellellä, ei lääketieteellisin termein ja sitä kautta asiakas pystyy asioimaan helposti ja vaivattomasti terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, Teuri kuvailee.

  IT liiketoiminnan kumppanina

  MPY-Diacor-asikaspalvelu-320.jpgDiacorissa tietohallinto on aktiivinen liiketoiminnan kumppani, joka sparraa ja tuo toimintaan uusia teknologiamahdollisuuksia. Samalla se pitää huolta perustietotekniikan toiminnasta, jotta esimerkiksi Diacorin IT-ympäristö on vakaa ja tukee hyvin asiakkaiden palvelemista.

  Tuomas Teuri on ollut Diacorin IT:n johdossa puolitoista vuotta ja tuona aikana onkin otettu harkittuja digiloikkia. Kehitystyöt ovat jo varsin pitkällä.

  - IT-ympäristöt, joiden päälle palveluja rakennetaan, ovat terveydenhuollossa olleet tyypillisesti suunnattu enemmän sisäiseen käyttöön kuten esimerkiksi tietojen kirjaamiseen. Nyt meille on tärkeää uudistaa rakenteet ja mahdollistaa vuorovaikutus asiakkaiden kanssa. Alustalta tarvitaan ketteryyttä, nopeutta, turvallisuutta ja kehitysvarmuutta, jotta me voimme vastata asiakkaan odotuksiin ja tuottaa asiakaspalveluja ihmisläheisesti, Teuri luettelee.

  Vastuunottoa löytyy

  Kun Diacorilla haettiin IT-kumppania työasemaympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen, kilpailutuksessa painotettiin kokonaispalvelun merkitystä.

  - Työasemaympäristössä korostuu kokonaispalvelu, joka koostuu lukuisista erillisistä komponenteista. Me halusimme, että IT-kumppanimme haluaa ottaa kokonaisvastuun, jotta me voimme keskittyä asiakaspalveluratkaisuihin ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Kattavat kokonaisvastuut tällä alueella ovat meille hyvin tärkeitä.

  Teuri etsi samalla oikeankokoista kumppania, jolla on samanlaiset intressit kuin diacorilaisilla, ja myös kumppania, jolle Diacor on oikeasti tärkeä asiakas. Valinta päätyi MPY Palveluihin, joka otti hoitaakseen diacorilaisten työasema-, Service Desk- ja ongelmaratkaisupalvelut, lähituen, järjestelmänhallinnan sekä laitteiden elinkaaripalvelut ja tietoturvaohjelmistot.

  Palvelussa erityisen merkityksellisiä ovat ne lähellä toimivat tukihenkilöt, jotka huolehtivat arkipäivän IT-toiminnoista terveysasemilla. Vaikka teknologia on globaalia, niin sen soveltaminen on aina paikallista.

  - Lähituen tuottavuuspotentiaali on todella suuri - he neuvovat ja auttavat henkilökuntaamme arjen asioissa. Työ tehostuu huomattavasti, kun käyttäjillä on käytössään toimiva tekniikka ja taidot sen käyttöön. Lähitukihenkilö on monille se näkyvin IT-organisaation edustaja.- Näin MPY:läisistä heti, että vastuunottoa löytyy todella paljon: ollaan valmiita menemään palvelussa ja muutoksentekemisessä pidemmälle kuin muut. Heillä oli myös selkeä visio siitä, miten tätä kokoisuutta kehitetään eteenpäin. Luottamus heihin on kova ja sitä lunastetaan IT-palveluissamme joka päivä. Yhdessä etenemme ja kehitämme asioita, Tuomas Teuri kiteyttää kumppanuuden ytimen.

  Kotimainen Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen ja LähiTapiolan omistama hyvinvointialan yritys. Diacorilla on 13 lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla, yksi Turussa ja Suomen pitkäaikaisin yksityinen sairaala Helsingin Ruoholahdessa. Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen ja LähiTapiolan omistama hyvinvointialan yritys. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli yhteensä 78,8 miljoonaa euroa. www.diacor.fi