Siirry suoraan sisältöön

Jos ICT ei toimi, kaikki pysähtyy

Teollisuudelle ja konepajoille laite- ja asiantuntijapalveluja tuottava Konwell hyödyntää modernisti digitaalisia työkaluja omassa toiminnassaan. MPY Yrityspalvelut on Konwellin arjessa mukana ICT:n voimalla ja huolehtii, että IT-ympäristö ja tietoverkot palvelevat Konwellin tarpeita joka päivä.

Oy Konwell Ab on höyry- ja lauhdeprosessien vahva asiantuntija, jonka erikoisosaamista ovat teollisuusventtiilit sekä prosessiautomaation tarvitsemat kenttälaitteet ja ratkaisut. Yhtiö tarjoaa myös teknistä konsultaatiota, asennus- ja huoltopalveluja sekä laite- ja prosessikoulutusta.

Asiaa vähemmän tuntevalle nämä erikoisosaamisalueet eivät avaudu ihan helposti, vaikka höyry- ja laudetoiminnot ovat monen raskaan teollisuuden ja konepajan tuotantoprosesseissa aivan perusasioita. Höyryn ja lauhteen siirron tulee toimia optimoidusti ilman häiriötekijöitä ja toimintojen varmistamiseen tarvitaan Konwellin kaltaisia erikoisosaajia. Yhtiön asiakkaina on globaaleja teollisuusyrityksiä, joille Konwell toimii tärkeänä kokonaistoimittajana ja koulutuskumppanina.

Erikoistuminen konepajateollisuuteen

MPY-asiakkaat-Konwell-1.jpgKonwell toimii niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla asiakasprojektiensa kautta ja merkittävä osa yhtiön projekteista tehdäänkin kotimaan rajojen ulkopuolella. Yhtiöllä on myös vahva jalansija Baltian maissa, joista huolehditaan Eestiin perustetun tytäryhtiön kautta.

Toimitusjohtaja Pia Heinäsen mukaan perheyhtiön kilpailukyvyn avaintekijöitä kilpailussa ovat olleet strateginen ketteryys sekä sitoutunut ja tulevaisuuteen katsova henkilöstö.

- Metsäteollisuus oli vielä 1990-luvulla merkittävä asiakastoimiala, kunnes suuntasimme toimintaamme vahvemmin ja erikoistuimme konepajateollisuuden tarpeisiin. Kannaltamme tämä oli erinomainen päätös, joka on vienyt yhtiötä eteenpäin. Meillä on paljon pitkiä asiakassuhteita ja teemme runsaasti konsultoivaa asiakastyötä. Pitkä kokemus alalta ja henkilöstömme vahva osaaminen mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaispalvelua erikoisosaamisessa alusta loppuun, Heinänen sanoo.

Asiantuntemusta jaetaan webinaareissa

Yhtiö hyödyntää toiminnassaan digitaalisia työkaluja ja erilaisia sosiaalisen median kanavia tiedon jakamisessa. Konwellilla on ollut jo pitkään käytössä Youtube-, Facebook-, LinkedIn ja Twitter-kanavat ja yhtiö pitää kuukausittain webinaareja erilaisista alan teknisistä ratkaisuista. Webinaarit ovat olleet hyvin suosittuja, koska niissä kerrotaan ja vertaillaan ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, joita on totuttu pitämään alalla enemmän omana tietona kuin jakamaan muille.

- Meidän ideologiana ja velvollisuutenakin on jakaa alan tietotaitoa toimivista ratkaisuista jo ihan turvallisuudenkin näkökulmasta. Haluamme jakaa tietoa teknisesti oikeista, kestävistä ratkaisuista ja vertailla eri vaihtoehtoja. Olisi parasta, ettei päätöksenteossa vaikuttaisi pelkkä yksikköhinta, vaan tekniset perusteet, joilla voidaan parantaa turvallisuutta ja tehostaa toimintaa, Pia Heinänen korostaa.

ICT ratkaisevassa roolissa

MPY ja Konwell ovat tehneet pitkään yhteistyötä, joka on kasvanut pikkuhiljaa ja laajentunut kattamaan Konwellin ICT-palvelut aina yhtiön Baltian toimintoja myöten. MPY huolehtii Katakri-tason konesalissaan Konwellin virtuaalipalvelimista sekä keskitetystä tietovarastosta.

Henkilöstön kontaktipisteenä ICT-palveluissa toimii MPY:n Service Desk ja lähituki varmistaa toimintojen sujuvuuden paikan päällä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös MPY:n verkkoasiantuntijoiden rakentamat yritysverkkoratkaisut sekä mm. lähiverkon ja erillisen langattoman lähiverkkopalvelun toteuttaminen ja ylläpito niin kotimaahan kuin Baltiaankin. Lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluvat esiasennettujen työasemien ja oheislaitteiden toimitukset.

"Olemme Konwellilla oman alamme erikoisasiantuntijoita ja keskitymme siihen, missä olemme parhaita. ICT-asiat kuuluvat sen alan erikoisasiantuntijoille eli MPY:läisille. Näin me voimme keskittyä olennaiseen ja säästää aikaa sekä energiaa", toimitusjohtaja Pia Heinänen sanoo.

- Kyllä ICT on meillä aivan ratkaisevassa roolissa - jos ICT ei toimi, kaikki pysähtyy. Työ olisi hidasta ja hankaa ilman toimivia tietotekniikkapalveluja.

Heinäsen mukaan säännöllinen yhteydenpito MPY:läisten kanssa varmistaa sen, että asiat toimivat ja kehittyvät liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Yhteyshenkilöt tuntevat Konwellin ja sen tarpeet sekä osaavat ehdottaa sopivia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen ICT:n näkökulmasta. Nyt listalla ovat mm. työn tuottavuuden ratkaisut ja O365-palvelujen käyttöönotto. Tietohakua tehostetaan ja järjestelmiä integroidaan toisiinsa, jotta tietotyön tuottavuutta voidaan parantaa.

- MPY:läisillä on aidosti mielenkiintoa hakea meille toimivimpia ja sopivimpia ratkaisuja. Olemme palveluun hyvin tyytyväisiä, Pia Heinänen tiivistää.

Oy Konwell Ab on teollisuusventtiilien, prosessiautomaation kenttälaitteiden ja kokonaisratkaisujen asiantuntija. Toiminnan perustana ovat laadukkaat tuotteet, korkea tekninen tietotaito sekä joustavuutta korostava palveluasenne. Tämä on ohjannut kotimaisen perheyrityksen toimintaa jo vuodesta 1982. www.konwell.fi

Siirry sivun alkuun