Mitä henkilötietoa keräämme asiakastietorekisteriin

  Rekisteriin voidaan tallentaa Asiakkaan (henkilön tai yrityksen) yhteystiedot ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät, kuten asiakassuhteen hoitamisen mahdollistavat tiedot: 

  • Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
  • Arvo tai ammatti 
  • Asiakasnumero 
  • Asiakastyyppi 
  • Asuinrakennuksen tyyppi 
  • Tilatut tuotteet/palvelut 
  • Tilaushistoria, laskutus- ja perintätiedot 
  • Markkinointitiedot 
  • Palveluiden estotiedot 
  • Puhelutallenteet asiakaspalvelutilanteissa 
  • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista 
  • Puheluiden ja tekstiviestien teletunnistetiedot 
  • em. tietojen muutostiedot 

  Mahdolliset asiakkaan muut antamat tiedot: 

  • Reklamaatiot ja palautteet 
  • Rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa 
  • Muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutukseen liittyvät tiedot 
  • Evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot 
  • Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat muut tiedot 

  Potentiaalisten asiakkaiden tiedot: 

  • Henkilön perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
  • Yritysasiakkaiden kohdalla tehtävä ja asema yrityksessä
  • Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat muut tiedot 
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

  Potentiaalisesta kuluttaja-asiakkaasta on rekisterissä yhteystiedot vain siinä tapauksessa, jos tämä on antanut siihen ennalta suostumuksensa rekisterinpitäjälle tai yhteistyökumppanille.