Kuinka tietoja suojataan

    Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

    Sähköisten asiakastietojärjestelmien asiakastietojen käyttämiseen ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. MPY:llä on toimiva tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio, joka huolehtii henkilötietojen tietosuojasta. Tietosuojaa ohjaa tietoturvapolitiikka ja sitä tukevat turvallisuusohjeistukset sekä asianmukaiset tekniset turvatoimet. 

    MPY vaatii työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan vaitiolovelvollisuutta, joka sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä osapuolia. Asiakasrekisterit ja niitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot on pyritty sijoittamaan ISO27001:2013 sertifioituihin konesaleihin.  

    Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan. Kuten kirjanpitolaki, viestintäviraston määräykset ja muut vastaavat säännökset. Tietojen poistamisessa ja tuhoamisessa noudatetaan hyvien käytäntöjen mukaista toimintatapaa.