Kuinka keräämme tietojasi

  Rekisterin henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan tekemistä tilauksista ja ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa MPY:n toimittaman tuotteen tai palvelun palvelukanavamme kautta.  

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, julkisista tai yksityisistä yhteystietorekistereistä, Maanmittauslaitoksen rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

  Potentiaalisten yritysasiakkaiden tietoja voidaan kerätä ja päivittää tietopalveluja tarjoavista julkisista rekistereistä ja tietolähteistä, yrityshakemistoista sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

  Potentiaalisen yritysasiakkaan tiedot voidaan tallentaa tietojärjestelmään myös silloin kun: 

  • asiakas omasta ilmoituksestaan on osoittanut kiinnostuksensa rekisterinpitäjän tuotteisiin tai palveluihin: (puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla) 
  • asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (esim. sähköinen uutis- ja tarjouskirje) 
  • osallistuu rekisterinpitäjän järjestämiin asiakastilaisuuksiin