Kenelle tietoja luovutetaan

    Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia. 

    Tietoja luovutetaan palveluiden toteuttamiseen osallistuville kumppaneille ja alihankkijoille, kuten puhe- ja sähköpostipalveluiden tarjoajille, tietoverkon ylläpito- ja rakennuttamisen aikaisille alihankkijoille, sekä markkinointiin osallistuville tahoille. Jokaisen kumppanin ja alihankkijan kanssa on laadittu sopimus henkilötietojen käsittelystä, jossa sopijapuolet on sidottu noudattamaan Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvoitteita sekä huolehtimaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. 

    Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille tai muille tahoille voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavallaTietoja voidaan myös luovuttaa 3. osapuolelle mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. 

    MPY:tä koskettaa Sähköisen viestinnän palvelulain mukaiset velvoitteet julkaista puhelinpalvelujen tilaajien yhteystiedot ja luovuttaa puhelinpalvelujen Tilaajien ja käyttäjien nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa koskevat yhteystiedot julkaistavaksi yleisesti saatavilla olevassa kattavassa puhelinluettelopalvelussa. Mikäli tilaajan yhteystiedot ovat merkitty salaiseksi niitä ei luovuteta julkaisun toteuttavalle kumppanille.