Millaisiin käyttötarkoituksiin keräämme henkilötietoja

  MPY:n asiakkuuteen perustuvia tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja seuraavan mukaisissa tarkoituksissa, kuten: 

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu 
  • Asialliseen muuhun yhteyteen perustuva yhteystietojen hallinta 
   • Asiakastapahtumien järjestäminen 
   • Markkinointikilpailujen järjestäminen 
   • Asiakasviestintä 
   • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi 
  • Palveluhäiriöiden selvittämiseksi 
  • Asiakassuhteeseen kohdistuvat markkinointi- ja suoramarkkinointitoimenpiteet  
   • Sähköiset markkinointikirjeet, uutiskirjeet, kampanjat, asiakastiedotteet 
   • Telemarkkinointi 
   • Muut osoitteelliset lähetykset 
  • Markkinatutkimukset palveluidemme sekä muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen 
  • MPY:n palvelutarjonnan tuottamisen, myymisen, toimittamisen, suunnittelun ja kehittämisen mahdollistamiseksi 
  • Laskutustoimintojen mahdollistamiseksi 
  • Lakiin perustuvien velvoitteiden ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys- raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen 

  Rekisterinpitäjä voi tehdä suoramarkkinointia yhdessä yhteistyösopimuksen tehneen yhteistyö kumppanin kanssa tai yhteistyökumppanilta saatujen tietojen perusteella.