Siirry suoraan sisältöön

Tiedote osuusannin peruuttamisesta

Itä-Suomen hovioikeus antoi 5.10.2020 ratkaisut MPY Osuuskuntaa vastaan alun perin vuonna 2017 nostetuissa kanteissa koskien MPY:n osuusannin toteutusta. Hovioikeuden päätöksen saatua lainvoimaisuuden 4.12.2020, MPY peruuttaa 14.6.2017 aloitetun suunnatun annin toteutuksen ja osuusanti keskeytetään 21.12.2020.

Annin peruuttaminen ei vaadi toimenpiteitä MPY Osuuskunnan jäseniltä, eikä sillä ole vaikutusta jo maksettuihin osuuspääoman korkoihin. Hovioikeuden ratkaisuilla ei myöskään ole vaikutusta MPY konsernin yhtiöiden kykyyn palvella asiakkaitaan. Alla on kuitenkin lyhyesti kuvattu peruuttamisen toteuttaminen ja sen vaikutus MPY:ssä ja osuusrekisterissä.

Saatuun oikeuden päätökseen perustuen MPY Osuuskunnan hallitus on päättynyt, että osuusrekisteri tullaan palauttamaan antia edeltävään tilaan. Koska käräjä- ja hovioikeus ovat todenneet kaikkien osuuksien tultua tosiasiallisesti hyväksytyiksi, ei annin peruuttamisella ole vaikutuksia osuuskunnan osuuden omistajien tämänhetkiseen osuustilanteeseen ja jäsenoikeuksiin. Osuusrekisterissä oleville osuuksille tullaan palauttamaan niiden alkuperäinen osuuden saantopäivä, mutta teknisesti peruutetussa annissa osuuksille tullut uusi osuusnumero jää voimaan. Annin peruuttaminen ei kuitenkaan koske sellaisia osuuksia, jotka ovat jo siirtyneet eteenpäin alkuperäiseltä merkitsijältä. Näille osuuksille siirron yhteydessä käytettyä antimerkintähakemusta pidetään normaalina jäsenhakemuksena, joka on vahvistettu jo hallituksessa. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin kyselyihin sähköpostiosoitteessa osuusasiat@mpy.fi

Ratkaisussaan hovioikeus on käräjäoikeuden tavoin vahvistanut MPY Osuuskunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syntymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka hankkii uusia osuuksia, on - saadakseen niille täydet jäsenoikeudet - haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä. MPY:ssä noudatetaan osuuskuntalain määrittelemiä aikarajoja. Lain mukaan Osuuden siirto on rekisteröitävä jäsenhakemuksella 6 kuukauden kuluessa osuuden saannosta (kauppakirja, lahjoitus, fuusio tms.) tai 12 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.

MPY:n jäsentiedottamisessa pyritään jatkossa käyttämään myös sähköisiä viestintäkanavia. Ilmoitathan oman sähköpostiosoitteesi osuusrekisteriin, jotta saat osuuskuntaan liittyvät tiedotteet tiedoksesi. Sähköpostin voi lisätä osoitteessa https://www.mpy.fi/jasenet/jasenedut

Osuuspääoman korot tilikaudelta 2019 tullaan maksamaan 31.12.2020 mennessä. Korkoa maksetaan 15 euroa osuudelta jäsenille, joiden osuuksilla on ollut jäsenoikeudet täsmäytyspäivänä 31.12.2019. Lisätietoa MPY Osuuskunnan osuuksista: https://www.mpy.fi/jasenet/mpy-osuuskunta

Lisätietoja Juha Häkämies, toimitusjohtaja, MPY Osuuskunta, puh. 0440 190 500, juha.hakamies@mpy.fi

Siirry sivun alkuun