Siirry suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle on koottu eräitä jäsenten usein esittämiä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Huomaattehan, että MPY Osuuskunnan toimintaa määrittävät kulloinkin voimassa oleva osuuskuntalaki ja MPY Osuuskunnan säännöt, joihin kunkin MPY Osuuskunnan jäsenen tulee riittävästi perehtyä. Jos tällä sivustolla esitettyjen vastausten sekä osuuskuntalain tai MPY Osuuskunnan sääntöjen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen määräyksiä.

YLEISTÄ

 

1. Saanko jäsenenä jotain etuja MPY Osuuskunnan ja sen konserniyhtiöiden palveluista?

Voimassa olevat jäsenedut löytyvät sivulta https://www.mpy.fi/mpy/jasenet/jasenedut

Kampanjahintaiset tuotteet ja palvelut ovat saatavissa vain MPY Osuuskunnan jäsenille. Palvelut ovat saatavissa MPY Maailmasta (Mikonkatu 16 Mikkeli) tai MPY:n asiakaspalvelusta.

2. Yhteystietojen muutokset - Miten ja missä voin muuttaa yhteystietojani?

Voitte itse muuttaa yhteystietojanne verkkopalvelussamme tai lähettämällä sähköpostia osuusasiat@mpy.fi tai soittamalla MPY:n asiakaspalveluun 030 670 3033. Yhteystietojen muuttaminen verkkopalvelussamme edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla. Pankkitunnukset ovat eri pankkien myöntämiä tunnistusvälineitä. Saat pankkitunnukset ja ohjeet niiden käyttöön tekemällä sopimuksen valitsemasi pankin kanssa. Mikäli sinulla on ongelmia pankkitunnustesi kanssa tai tarvitset muuta apua tunnusten käytössä, otathan yhteyttä pankkiisi. Muistathan etteivät MPY Osuuskunta tai sen tytäryhtiöt koskaan kysele puhelimitse tai sähköpostitse pankkitunnuksiasi tai salasanojasi.

 

MPY Osuuskunnan yhteystiedot:

  • osuusasiat@mpy.fi
  • Oma jäsensivusto
  • MPY:n asiakaspalvelu 030 670 3033
  • Käyntiosoite: MPY:n myymälä Mikonkatu 16, 50100 MIKKELI
  • Postiosoite: MPY Osuuskunta / Osuusasiat, Mikonkatu 16, 50100 MIKKELI

OSUUSKUNTAAN LIITTYMINEN JA SIITÄ EROAMINEN

 

3. Miten voin päästä MPY Osuuskunnan jäseneksi?

Voitte hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä kirjallisesti MPY Osuuskunnan hallitukselta.

MPY Osuuskunnan jäsenyyttä voivat hakea luonnolliset henkilöt sekä rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. MPY Osuuskunnan hallitus päättää jäsenyyksistä.

4. Voiko MPY Osuuskunnasta erota? Miten se tapahtuu?

Jäsen voi erota MPY Osuuskunnasta milloin tahansa.

Ilmoitus eroamisesta on tehtävä aina kirjallisesti. Eroamisilmoituksen voi tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen osuusasiat@mpy.fi tai postitse osoitteeseen MPY Osuuskunta / Osuusasiat, Mikonkatu 16, 50100 MIKKELI. Ero tulee voimaan sinä päivänä, kun MPY Osuuskunta on vastaanottanut kirjallisen eroamisilmoituksen.

Jäsenyys päättyy myös, jos jäsen on luovuttanut kaikki osuutensa toiselle.

Osuusmaksun palautusta varten MPY tarvitsee asiakkaan nimen, osoitteen, yksilöintitiedon (hetu tai y-tunnus) ja pankkitilin numeron.

Voitte hakea MPY Osuuskunnalta osuusmaksun palautusta (enintään 139 €/osuus) palautushakemuslomakkeella.

https://www.mpy.fi/mpy/jasenet/saannot-ohjeet-lomakkeet

5. Onko osuuskunnan palvelujen käyttö pakollista jäsenelle?

Ei. Vaikka jäsenien toki toivotaan hyödyntävän MPY Osuuskunnan ja sen konserniyhtiöiden palveluita, jäsenyys ei edellytä palveluiden käyttämistä. Jäsen voi siis esimerkiksi irtisanoa lankapuhelin- tai laajakaistaliittymänsä menettämättä äänioikeuttaan ja oikeuttaan osuuden tuottoon MPY Osuuskunnassa.

6. Voiko MPY Osuuskunnan osuuksia hankkia tällä hetkellä?

Voi. MPY Osuuskunnan osuuksia ei ole listattu millekään julkiselle kauppapaikalle. MPY ei tarjoa myöskään osuuksille ostokanavaa tai ota kantaa, mitä kautta osuuksia myydään ja ostetaan. MPY Osuuskunnan havaintojen mukaan jäsenet ovat käyttäneet myyntikanavina esimerkiksi paikallislehtien ostetaan/myydään -palstoja, kauppojen ilmoitustauluja ja internetissä toimivia kauppapaikkoja.

Osuuden hankkiminen edellyttää, että sen uusi omistaja hakee MPY Osuuskunnan jäsenyyttä ja tulee hyväksytyksi MPY Osuuskunnan jäseneksi. Jos ostaja on jo MPY Osuuskunnan jäsen, osuuden hankkiminen edellyttää, että MPY Osuuskunnan hallitus hyväksyy osuuden siirron.

7. Milloin jäsen voi erota MPY Osuuskunnasta?

Jäsenyyden voi irtisanoa milloin vain. Katso eroamisilmoituksen toimittamisesta ja osuusmaksun palautuksen hakemisesta lähemmin kysymystä 4.

8. Jos eroan MPY Osuuskunnasta, milloin osuusmaksuni palautetaan?

MPY Osuuskunta palauttaa osuusmaksun osuuskunnasta eronneelle jäsenelle osuuskuntalaissa määrätyssä ajassa ja edellytyksin.

Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja palautuksen määrä lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyy ja maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua edellä tarkoitetun tilikauden päättymisestä. Näin ollen, jos jäsenyys päätyy vuonna 2021, osuusmaksun palautus suoritetaan aikaisintaan 1.1.2023. Osuusmaksun palautuksen määrä on osuuden merkintähinnasta maksetulle osuuspääomaan merkitylle määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta. Palautuksen enimmäismäärä on 139 euroa / osuus.

Jos jäsenyys päättyy osuuden luovutuksen johdosta, osuusmaksua ei palauteta osuutensa luovuttaneelle jäsenelle, vaan osuusmaksu siirtyy osuuden siirronsaajalle.

OSUUDEN HANKKIMINEN / LUOVUTTAMINEN

 

9. Voinko myydä osuuteni?

Mikäli teillä on tiedossa osuudelle ostaja, voitte myös myydä sen eteenpäin. Ostajan tulee hakea jäsenyyttä MPY Osuuskunnan hallitukselta MPY:n sääntöjen mukaisesti. Jos ostaja on jo MPY Osuuskunnan jäsen, hallituksen on hyväksyttävä osuuden siirto.

Mikäli myytte kaikki osuutenne, jäsenyytenne MPY Osuuskunnassa päättyy.

10. Hankin MPY Osuuskunnan osuuden, miten minun tulee toimia saadakseni sen rekisteröidyksi nimiini?

Teidän tulee toimittaa siirtoasiakirjat (esim. kauppakirja tai lahjakirja mahd. liitteineen), selvitys varainsiirtoveron maksamisesta sekä jäsenhakemuksenne (tai jos siirto tehdään jäsenelle, siirron saajan tulee tehdä hakemus osuuksien omistamiseksi) MPY Osuuskunnalle 6 kk kuluessa kauppakirjan päivämäärästä. Ks. tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta täältä.

11. Ostaako MPY Osuuskunta osuuksiaan takaisin?

MPY ei osta osuuksia takaisin. Jos haluatte luopua osuudesta, voitte halutessanne erota MPY Osuuskunnasta ja hakea osuusmaksun palautusta (enintään 139 €/osuus) osuusmaksun palautushakemuslomakkeella. Osuusmaksun palautushakemus löytyy täältä.

12. Missä osuuksilla voi käydä kauppaa?

MPY Osuuskunnan osuuksia ei ole listattu millekään julkiselle kauppapaikalle. MPY ei tarjoa myöskään osuuksille myyntikanavaa tai ota kantaa, mitä kautta osuuksia myydään ja ostetaan. MPY Osuuskunnan havaintojen mukaan jäsenet ovat käyttäneet myyntikanavina esimerkiksi paikallislehtien ostetaan/myydään -palstoja, kauppojen ilmoitustauluja ja internetissä toimivia kauppapaikkoja.

Myyntiä varten tarvitsette kauppakirjan sekä rekisteriotteen, joka korvaa vanhan osuustodistuksen. Rekisteriotteen voitte tulostaa omalta jäsensivustolta ( täällä ) tai pyytämällä MPY Osuuskunnan osuusrekisteristä (osuusasiat@mpy.fi).

Jos hankitte osuuden toiselta, muistattehan varmistaa, että myyjä on merkitty osuuden omistajaksi MPY Osuuskunnan jäsenluetteloon, tarkistaa myyjän henkilöllisyyden sekä tehdä muut vastaavat varmistukset ennen kaupan solmimista.

13. Joudunko maksamaan osuuden ostamisesta varainsiirtoveroa?

Kyllä, jos kysymyksessä on osuuden siirto toiselta jäseneltä sinulle. Osuuksien varainsiirtoverotuksesta löytyy lisätietoa verohallinnon kotisivuilta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos veron määrä on alle 10 euroa.

Huom. varainsiirtoveroilmoitus on silti aina annettava Verottajalle, vaikka maksettavaa veroa ei syntyisikään.

14. Voiko kauppoja tehdä MPY Osuuskunnan toimistolla?

Ei voi, MPY Osuuskunta ei toimi välittäjänä tai osapuolena osuuksien kaupankäynnissä.

Kun kauppa on jo tehty, kauppaan liittyviä osuussiirto- ja jäsenhakemuksia otetaan vastaan MPY:n myymälässä (Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli).

15. Olen ostanut osuuden myyjältä, mutta MPY Osuuskunnan rekisterinhoitaja sanoo, ettei uuden omistajan omistusta ole rekisteröity

Muistathan aina hakea jäsenyyttä MPY Osuuskunnan hallitukselta kuuden kuukauden kuluessa osuuden saannosta, tai hyväksyntää osuuden siirrolle, jos olet jo jäsen. Jäsenyys ja osuuden saanto merkitään MPY Osuuskunnan jäsenluetteloon vain, mikäli siirronsaaja on hakenut jäsenyyttä ja/tai osuuden siirrosta on ilmoitettu MPY Osuuskunnalle ja MPY Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt siirronsaajan jäseneksi tai siirretyn osuuden omistajaksi. Pelkkä myyntimerkintä myyjältä osuuskirjassa ei siis riitä.

OSUUDEN SIIRTÄMINEN

 

16. Voiko osuuksia siirtää tällä hetkellä?

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle osuuskunnan hallituksen hyväksynnällä. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, se merkitsee samalla MPY Osuuskunnan jäsenyydestä eroamista. Osuus voidaan siirtää myymällä, vaihtamalla, lahjoittamalla tai muulla tavalla.

Siirronsaajan tulee tässä yhteydessä hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä MPY Osuuskunnan hallitukselta kuuden kuukauden kuluessa saannosta. Jos siirto tehdään jäsenelle, siirron saajan tulee tehdä hakemus siirron hyväksymiseksi.

17. Mistä löydän lisäohjeita osuuden siirtoon?

MPY Osuuskunnan nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.mpy.fi/mpy/jasenet

Jäsenet-valikon alta löytyy lisätietoa osuuskunnasta ja sen hallituksesta, oma jäsensivustosi (jossa voit tehdä yhteystietoihisi muutoksia, tulostaa rekisteriotteen), sekä ohjeita osuuden siirtoon tai lakkauttamiseen.

18. Jäsenanomuksen aikaraja meni umpeen. Mitä voin nyt tehdä?

Jäsenhakemus tulee osoittaa MPY Osuuskunnan hallitukselle ja toimittaa Osuuskunnan osuusrekisterin hoitajalle 6 kk kuluessa osuuden saannosta.

Jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta 6 kk kuluessa saannosta tai vuoden kuluessa vainajan kuolinpäivästä, on siirronsaajalla oikeus saada osuuteen liittyvä osuuspääoman palautus, joka on voimassaolevien sääntöjen mukaisesti määrältään enintään 139 € osuutta kohden.

MPY Osuuskunta käsittelee palautushakemuksen ja mikäli osuusmaksu on palautettavissa, maksu suoritetaan osoittamallenne tilille aikaisintaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin jäsenyys päättyi.

YRITYKSENI TOIMINTA LOPPUU / SULAUTUU / JAKAUTUU

 

19. Osuuden siirto – fuusio, jakautuminen tai yritystoiminnan lakkauttaminen – miten toimia osuuden suhteen?

Osuuden siirron saajan pitää hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta ja saada saannolleen hyväksyntä MPY Osuuskunnan hallitukselta silloinkin, kun siirronsaaja on jo MPY Osuuskunnan jäsen, joka hankkii lisää osuuksia.

20. Yrityksemme fuusioituu (tai jakautuu) ja osuutemme siirtyy vastaanottavalle yhtiölle. Pitääkö vastaanottavan yhtiön hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä ja/tai hyväksyntää osuuden siirtymiselle?

Kyllä pitää. Jäsenyyttä tai osuuden siirtoa pitää hakea 6 kuukauden sisällä siitä, kun osuuden omistavan yhteisön y-tunnus muuttuu.

21. Lakkautan yritykseni? Pitääkö osuudet siirtää uudelle omistajalle?

Yritys, joka asetetaan selvitystilaan tai menee konkurssiin, voidaan MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaan erottaa osuuskunnasta. Osuudet voi siirtää uudelle omistajalle ennen jäsenyyden päättymistä. Vaihtoehtoisesti yrityksenne voi antaa jäsenyyden päättyä ja hakea osuuspääoman palautusta (enintään 139 euroa/osuus) MPY Osuuskunnalta.

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN

 

22. MPY Osuuskunnan jäsen menehtyi – miten menetellä kuolinpesänä?

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat voivat käyttää valitsemansa edustajan kautta vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle tämän osuus ja osuusmaksu ovat siirtyneet, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen perustuvan saannon osalta hakemus tulee toimittaa 12 kk kuluessa kuolinpäivästä. Jos kuolinpesä jää jakamatta tai sitä ei saada kokonaisuudessaan jaettua 12 kk kuluessa, kuolinpesän osakkaat voivat tehdä osuuden osalta osittaisen perinnönjaon ennen määräajan päättymistä.

Edellä mainittua 12 kk rajaa voidaan MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksymästä perustellusta syystä pidentää enintään kalenterivuoden kerrallaan. Pidennystä haetaan kirjallisesti MPY Osuuskunnan hallitukselta.

Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta vuoden kuluessa vainajan kuolinpäivästä, siirronsaajalla on oikeus saada osuuteen liittyvä osuuspääoman palautus, joka on voimassa olevien sääntöjen mukaisesti määrältään enintään 139 € osuutta kohti.

23. Ilmoitetaanko MPY Osuuskunnan osuudet perukirjassa?

Kyllä. Osuuden nimellisarvo on MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti 139 €.

24. Löysin perikunnan jäämistöstä Mikkelin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksen vuodelta 1962. Onko osuus vielä voimassa?

Paperisista osuustodistuksista on luovuttu. Nykyään tiedot löytyvät ajan tasalla olevasta osuuskunnan jäsenrekisteristä. Perikunta voi tarkistaa osuuden voimassaolon osuuskunnan jäsenrekisteristä sähköpostitse osuusasiat@mpy.fi tai puhelimitse 030 670 3033.

OSUUDEN ARVO

 

25. Minkä arvoinen MPY Osuuskunnan osuus on?

Osuuden nimellisarvo on MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti 139 €.

Nimellisarvo ja käypä arvo / markkinahinta voivat poiketa toisistaan. Markkinahinta on aina ostajan ja myyjän välinen asia, johon MPY Osuuskunta ei ota kantaa. Hinta, jolla osuuden omistaja myy MPY:n osuuden ostajalle, määräytyy ostajan ja myyjän kahdenvälisen neuvottelun perusteella.

26. Voiko osuuden arvo tippua?

Osuuden arvo ja hinta ovat eri asioita. MPY Osuuskunta ei ota kantaa osuuden kauppahintaan, osuuden nimellisarvo on sääntöjen määräämä 139 euroa. Osuusmaksun palautustilanteessa palautettava summa voi olla MPY Osuuskunnan palautukseen käytettävien varojen määrästä riippuen myös nimellisarvoa pienempi.

27. Minkälaisia osuuksia MPY Osuuskunnalla on – ovatko ne eriarvoisia?

MPY Osuuskunnassa on vain yhdenlaisia osuuksia ja kukin osuus tuottaa yhtäläiset oikeudet MPY Osuuskunnassa.

Jäsenen kokonaisäänimäärä osuuskunnan kokouksessa määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa voi kuitenkin olla enintään kymmenen kertaa niin suuri kuin toisen jäsenen äänimäärä. Toistensa kanssa samaan konserniin tai siihen rinnastettavaan omistusjärjestelyyn kuuluvat yhteisöt eivät saa äänestää kokouksessa yhteensä enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetuista äänistä.

OSUUSKORON MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSU

 

28. Kuka on oikeutettu osuusmaksun korkoon ja milloin se maksetaan?

Jos varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätetään jakaa tilikauden ylijäämää jäsenille osuuksille maksettavana osuusmaksun korkona, korko maksetaan koko tilikaudelta niille jäsenille, jotka ovat tilikauden viimeisenä päivänä merkittyinä osuuden omistajiksi osuuskunnan jäsenluetteloon. 

Osuusmaksun korko tilikaudelta maksetaan seuraavan tilikauden viimeisenä pankkipäivänä.

Muistattehan käydä päivittämässä pankkiyhteystietonne osuusrekisteriin pankkitunnuksillanne täällä tai olkaa yhteydessä hyvissä ajoin osuusrekisteriin osuusasiat@mpy.fi

Pankista jäsenen lakkautetun pankkitilin vuoksi MPY Osuuskunnalle palautuneet osuusmaksun korot tulevat maksuun viimeistään seuraavan vuoden osuusmaksun koron maksatuksen yhteydessä, mikäli jäsenen tilinumero on päivitetty MPY Osuuskunnalle siihen mennessä.

29. En ole saanut osuuskunnalta korkoa. Miksei minulle ole maksettu korkoa?

Tällaisessa tapauksessa teidän kannattaa ensimmäiseksi varmistaa, että MPY Osuuskunnan jäsenluetteloon merkityt tietonne ovat ajan tasalla. Koron maksaminen on voinut epäonnistua esimerkiksi siksi, että MPY Osuuskunnalla ei ole voimassa olevaa pankkitilinumeroanne tai jäsenrekisteriin teiltä saadut tiedot ovat muuten puutteelliset.

Voitte itse päivittää yhteystietojanne pankkitunnuksillanne täällä tai lähettämällä sähköpostia osuusasiat@mpy.fi tai asioimalla MPY:n myymälässä (Mikonkatu 16 Mikkeli).

Mikäli tietonne ovat ajan tasalla, kannattaa tarkistaa, oletteko ollut merkittynä osuuden omistajaksi MPY Osuuskunnan osuusluetteloon sen tilikauden päättymispäivänä, jota maksettava osuusmaksun korko koskee.

30. Voiko koron saada takautuvasti?

Lain mukaan osuuspääoman korot vanhenevat kolmessa vuodessa koron eräpäivästä.

Maksamme takautuvat osuuskorot viimeistään seuraavan osuuskoron maksatuksen yhteydessä edellyttäen, että olemme saaneet teiltä rekisteristä puuttuvat tiedot.

31. Meneekö osuuskunnan maksamasta osuusmaksun korosta vero?

Kyllä. Osuuskunnan maksama osuusmaksun korko yksityishenkilöille on 25 % osalta veronalaista ja lopun 75 % osalta verovapaata (vuonna 2021 5000 € asti). Ajantasaiset ohjeet osuusmaksun koron verotuksen osalta löytyvät verottajan internet-sivuilta.

MPY Osuuskunta hoitaa veron tilittämisen verottajalle, jos osuusmaksun koron määrä ylittää kulloinkin voimassa olevan verottajan alarajan.

32. Millaista tuottoa osuuksille odotetaan maksettavan jatkossa?

Hallitus esittää vuosittain maksettavan osuusmaksun koron määrän, jonka vahvistaa varsinainen osuuskunnan kokous. Viime vuosina osuusmaksun koron määrä on ollut 15 euroa/osuus. Osuuskunta voi myös päättää olla maksamatta osuusmaksulle korkoa eli osuusmaksulla ei ole taattua tuottoa.

33. Kenelle annetaan vanhentuneet korot?

Vanhentuneet nostamattomat korot kuuluvat osuuskunnalle ja ne voidaan palauttaa vapaaseen omaan pääomaan (voitto- ja tappiotilille).

OSUUSKUNNAN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN

 

34. Riittääkö, että ennakkoilmoittaudun kokoukseen?

Ei. Kokoukseen tulee kirjautua sisään kokouspäivänä kokouskutsussa ilmoittaman aikataulun puitteissa. Mikäli ette kirjaudu sisään ajoissa, eikä osallistumistanne ole mahdollista järjestää tuottamatta kohtuutonta viivästystä tai muuta haittaa kokouksen kululle, menetätte osallistumisoikeutenne. Mikäli osallistumisoikeus myönnetään, teillä ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa niihin asioihin, jotka kokouksessa on jo ehditty käsitellä.

35. Miksi valtakirjat pyydetään toimittamaan jo ennen osuuskuntakokousta?

Suurin osa kokousjärjestelyistä tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua kokouksen sujuvuuden varmistamiseksi.

36. Pitääkö osuuskuntakokouksessa valtuutetun olla täysi-ikäinen?

Kyllä. Valtuutetun on oltava oikeustoimikelpoinen ja täysi-ikäinen.

37. Jos henkilö ei ole jäsen ja on saanut yritykseltä valtakirjan, kumpi ilmoittautuu yritys vai valtuutettu?

Ilmoittauduttaessa ilmoitetaan sekä jäsen (eli yritys), joka on edustettuna kokouksessa, että valtuutettu, joka edustaa jäsentä (eli henkilö, joka edustaa yritystä) kokouksessa.

Vastaavasti, jos yrityksen edustaja toimii asemavaltuutuksen nojalla (esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja), ilmoittauduttaessa on syytä esittää asemavaltuutuksen peruste.

38. Jos henkilö on jäsen ja lisäksi on saanut yritykseltä valtakirjan, pitääkö yrityksen ilmoittautua itse vai ilmoittaako valtuutettu henkilö myös yrityksen osallistumisesta?

Kumpikin jäsen on ilmoitettava kokoukseen. Yritykseltä valtakirjan saanut henkilöjäsen voi oman ilmoittautumisensa yhteydessä ilmoittaa myös edustamansa yrityksen kokoukseen toimittamalla valtakirjan MPY Osuuskunnalle.

 

Siirry sivun alkuun