Osuuden siirtoedellytykset

  Omistajalla on oltava osuuskirja tai omistajatodistus hallussaan ja niissä on oltava viimeksi rekisteröidystä osuuden luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

  Siirtäjän allekirjoitus on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

  Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

  Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla.

  Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

  Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on MPY:lle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osuuteen, esitä vaatimuksia koskien ko. osuutta, koska MPY on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä.

  Osuuden siirto on rekisteröitävä jäsenhakemuksella 6 kuukauden kuluessa osuuden saannosta (kauppakirja, lahjoitus tai fuusio tms.) tai 12 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.