MPY Osuuskunta

  MPY Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointia. MPY Osuuskunnalla on noin 11.500 jäsentä. MPY Osuuskunta omistaa 100 prosenttisesti kaksi liiketoimintayhtiötä, MPY Yrityspalvelut Oyj:n sekä MPY Telecom Oyj:n.

  MPY Osuuskunnan toiminnan perustana ovat osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. MPY Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osuuskunnan kokouksissa. Osuuskunnan kokous hyväksyy muun muassa osuuskunnan säännöt ja valitsee hallituksen. MPY Osuuskunnan kokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili‐ ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle. MPY Osuuskunnan hallitus vastaa hallinnon järjestämisestä ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa vuosittain strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteet.

  MPY Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat  Arto Pajunen (puheenjohtaja), Matti Malinen, Ilkka Tikka, Jouko Vuoti, Ari Liikanen ja Tiina Snicker.

  MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii Juha Häkämies.

  MPY Osuuskunnan osuuksia voivat omistaa vain sen jäsenet. Mikkelin Puhelinyhdistys muuttui vuonna 2003 MPY Osuuskunnaksi ja yhdistyksen jäsenet tulivat osuuskunnan jäseniksi saaden osuuksia perustuen heillä olleisiin puhelinliittymien määriin. Tämän jälkeen MPY Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt jäsenet ja osuudet, jotka jäsen omistaa.

   

  MPY Osuuskunnan johto

  Juha Häkämies
  Toimitusjohtaja
  juha.hakamies@mpy.fi
  Sanna Blinnikka
  Talous-ja kehitysjohtaja
  sanna.blinnikka@mpy.fi

  MPY Osuuskunnan hallitus

  Arto Pajunen
  hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja

  Matti Malinen
  pääsihteeri

  Tiina Snicker
  hallintojohtaja (1.11. alkaen talousjohtaja)

  Juhani Tikka
  johtaja

  Jouko Vuoti
  hallitusammattilainen

   

  Lisätietoja:

  MPY Osuuskunta
  Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
  030 670 3000
  osuusasiat@mpy.fi