MPY Osuuskunta

  MPY Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointia. MPY Osuuskunnalla on reilu 9 000 jäsentä. MPY Osuuskunta omistaa 100 prosenttisesti kaksi liiketoimintayhtiötä, MPY Yrityspalvelut Oyj:n sekä MPY Telecom Oyj:n.

  MPY Osuuskunnan toiminnan perustana ovat osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. MPY Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osuuskunnan kokouksissa. Osuuskunnan kokous hyväksyy muun muassa osuuskunnan säännöt ja valitsee hallituksen. MPY Osuuskunnan kokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili‐ ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle. MPY Osuuskunnan hallitus vastaa hallinnon järjestämisestä ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa vuosittain strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteet.

  MPY Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat  Reijo Karhinen (puheenjohtaja), Arto Pajunen, Esa Matikainen, Juhana Tikka, Noora Talsi, Ari Liikanen ja Tiina Snicker.

  MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii Juha Häkämies.

  MPY Osuuskunnan osuuksia voivat omistaa vain sen jäsenet. Mikkelin Puhelinyhdistys muuttui vuonna 2003 MPY Osuuskunnaksi ja yhdistyksen jäsenet tulivat osuuskunnan jäseniksi saaden osuuksia perustuen heillä olleisiin puhelinliittymien määriin. Tämän jälkeen MPY Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt jäsenet ja osuudet, jotka jäsen omistaa.

   

  MPY Osuuskunnan johto

  Juha Häkämies
  Toimitusjohtaja
  Sanna Blinnikka
  Talous-ja kehitysjohtaja
  Satu Berlin
  Henkilöstöjohtaja
  Jani Ekman
  Digitalisaatiojohtaja

  MPY Osuuskunnan hallitus

  Reijo Karhinen
  hallituksen puheenjohtaja, työelämäprofessori, hallitusammattilainen

  Arto Pajunen
  toimitusjohtaja

  Ari Liikanen
  hallintojohtaja

  Noora Talsi
  tutkimusjohtaja

  Tiina Snicker
  talousjohtaja

  Juhana Tikka
  johtaja

  Esa Matikainen
  hallitusammattilainen

  Lisätietoja:

  MPY Osuuskunta
  Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
  030 670 3000

  osuusasiat@mpy.fi

  hallitus@mpy.fi