Jäsenhakemus (uusi jäsen) tai jäsenen hakemus osuuksien omistamiseksi

  Mikäli et ole MPY Osuuskunnan jäsen, voit hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä. Ole hyvä ja täytä silloin jäsenhakemuslomake. Mikäli olet MPY Osuuskunnan jäsen, sinun tulee hakea hankkimillesi osuuksille MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksyntä, niiden omistamiseksi. Täytä silloin hakemus MPY Osuuskunnan osuuksien omistamiseksi.

  Tarvittavat asiakirjat hakemuksen liitteeksi

  Tehdessäsi jäsenhakemuksen tai hakemuksen osuuden hyväksymiseksi jäsenen omistamaksi osuudeksi, MPY Osuuskunnalle on toimitettava seuraavat asiakirjat ja selvitykset: 

  Osuuskirja tai omistajatodistus

  Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja). 

  Osuuksilla pitää olla ns. katkeamaton siirtosarja nimenselvennyksineen. Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla, joista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

  Lisäksi tarvitaan alla olevat asiakirjat ja selvitykset riippuen siitä, miten osuuden siirto on toteutunut ja ketkä ovat olleet sen osapuolia.