Ohjeita sääolojen varalle

Ohjeita sääolojen varalle

Ukkonen

Maahan lyövät salamat tuottavat hetkellisesti hyvin voimakkaita virtapiikkejä, jotka kulkevat kaikkia sähköä johtavia linjoja myöten pitkiäkin matkoja. Tämän vuoksi kaikista varmin ja parhain tapa suojata sähkölaitteita on irrottaa ne kaikista langallisista verkoista ukkosen aikana. Jos tiedät olevasi poissa kotoa pidempiä aikoja, on suositeltavaa irrottaa laitteet verkoista siksi ajaksi. Huomioithan, että virtapiikki voi kulkea myös puhelin- ja antennijohtoa myöten.

Kaupunkialueilla salamatuhot ovat hiukan harvinaisempia kuin maaseudulla. Tämä ei silti tarkoita, että kaupungissa asuva välttyisi suoraan kaikilta mahdollisilta jännitehäiriöiltä, vaan että todennäköisyys ukkosen rikkomiin laitteisiin on hiukan pienempi.

Laitteita voi yrittää suojata verkkovirrasta tulevia virtapiikkejä vastaan vikavirtakytkimillä varustetuilla ylijännitesuojilla. Käytännössä tällainen laite katkaisee vääränlaisen (liian voimakas tai heikko jännite) virran kulun, ja suojaa siten muita laitteita. Huomioitavaa on, että ylijännitesuojat toimivat parhaiten, kun ne ovat kytkettynä maadoitettuun (myös nimellä suko-) pistorasiaan. Vanhemmissa rakennuksissa ei välttämättä ole tällaisia. Tietyissä ylijännitesuojissa voi olla suojaus myös puhelinlinjalle. Jos DSL-liittymä kytketään tällaisen suojan taakse, yhteyden nopeus voi pudota merkittävästi, riippuen suojan laadusta ja toimintakunnosta.

Mikäli virtapiikki kuitenkin rikkoo sisätiloissa olevia laitteita, on niiden uusiminen pääsääntöisesti asiakkaan vastuulla. MPY vaihtaa ainoastaan omistamansa laitteet uusiin, eli käytännössä vuokrasopimuksella olevat laitteet tai MPY:n hallinnoimat, verkkoinfrastruktuuriin kuuluvat laitteet (esim. tietyissä asunto-osakeyhtiöissä ja yrityksissä olevat laitteet). MPY ei ole vastuussa linjaa myöten tulevasta virtapiikistä, eikä siitä aiheutuvista tuhoista. Jotkin vakuutusyhtiöt tarjoavat laajoissa kotivakuutuksissaan korvausta ukkosen tuhoamille laitteille, joten vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa omien vakuutustensa tilanne.

Tarkistuslista ennen ukkosta:

  • irrota verkkovirtajohdot kaikista aroista laitteista (PC, TV, modeemit, tulostimet, puhelimien laturit jne.)
  • irrota DSL-modeemeista ja lankapuhelimista puhelinpistorasiaan liitetty pistoke
  • irrota antennipistorasioihin kytketyt kaapelimodeemit ja televisiot
  • kuituliittymissä kuitua ei saa irrottaa, koska kuidun epäasiallinen käsittely voi heikentää yhteyden toimivuutta merkittävästi, eikä talon sisälle asennettu kuitu myöskään johda sähköä
  • jos kaikki laitteet on irrotettu ulkoisista verkoista (sähkö-, puhelin- ja antenniverkko), ei laitteiden välillä olevia johtoja tarvitse irrottaa (esim. ethernet-johto modeemista tietokoneeseen)

Ukkosen jälkeen:

  • tarkista silmämääräisesti, että pistorasiat ovat ehjän näköisiä, eikä niissä näy palojälkiä
  • kytke irrotetut johdot takaisin paikoilleen
  • kytke laitteisiin virta päälle järjestyksessä modeemi – mahdolliset muut verkkolaitteet (langaton tukiasema, reititin) – tietokone
  • tarkasta yhteyden toimivuus
  • mikäli yhteys ei toimi, ota yhteyttä MPY:n tekniseen tukeen joko puhelimitse 030 670 3019 (0,088 €/min) tai sähköpostitse tekninentuki@mpy.fi

Jos epäilet, että laitteesi on saattanut olla kytkettynä verkkoon ukkosen aikana, on suositeltavaa testauttaa laite ja liitäntäjohdot vianrajauksen helpottamiseksi. MPY:n myymälä, osoitteessa Mikonkatu 16, testaa asiakkaidemme DSL- ja kaapelimodeemeja maksutta aukioloaikoina (ark. 8-18, la 10-14). Salamatuhot eivät välttämättä rajoitu vain yhteen laitteeseen tai johtoon, vaan tuho voi olla arvioitua laajempaa – myös MPY:n verkossa.

Kova tuuli ja myrskyt, tykkylumi

Myrskytuulet ja tykkylumi katkovat puiden oksia ja kaatavat puita. Jos näet linjalle kaatuneen puun, tai kokonaan kaatuneita tolppia, tee siitä ilmoitus tilanteen korjaamiseksi. Ota huomioon, että jos puu nojaa linjaan tai linja on kokonaan maassa, se voi jännitteellisenä vuotaa korkeajännitettä maahan. Suositeltava suojaetäisyys linjalle nojaaviin puihin ja maassa oleviin linjoihin on 20 metriä hengenvaarallisen sähköiskuvaaran välttämiseksi.

Linjalla olevat puut ja maahan pudonneet linjat voivat toimia osittain. Tästä johtuen ilmoitus linjavauriosta pitää tehdä, jotta linja saadaan asianmukaiseen kuntoon mahdollisimman pian. Näennäisesti ehjä kaapeli voi olla murtunut sisältä, joten vauriota epäillessäsi ota yhteyttä tukeemme asian ratkaisemiseksi.

Ilmoittaessasi linjavauriota yritä kuvailla mahdollisimman tarkka paikka ja vaurion laajuus, jotta korjaustyöt voidaan kohdentaa tehokkaasti. Ilmoituksia vastaanotetaan MPY:n teknisessä tuessa numerossa 030 670 3019 (0,088 €/min) ja sähköpostitse tekninentuki@mpy.fi.