MPY tekee sen minkä lupaa ja vielä enemmän

Taloustutkimus Oy toteutti yritysmielikuvatutkimuksen ICT-alan toimijoista MPY Palvelut Oyj:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää MPY:n tunnettuutta ja yrityskuvaa valitussa kohderyhmässä sekä MPY:n asemaa markkinoilla suhteessa tärkeimpiin vertailuyrityksiin. Lisäksi vastaajilta pyydettiin kokonaisarvosanaa MPY:n toiminnasta.

Kun vertaillaan MPY:n saamia arvioita asiakkaiden ja ei-asiakkaiden parissa, MPY:n asiakkaat antavat paremmat arviot etenkin asiakaslähtöisyydelle, hyvällä toimitus- ja palveluvarmuudelle sekä ammattitaitoisella henkilöstölle. Nämä ovat siis niitä tekijöitä, jotka olemassa olevien asiakkaiden mielestä ovat kokemuksen kautta MPY:n suurimpia vahvuuksia. On hienoa, että visiomme tarjota toimialan parasta asiakaskokemusta ja siihen tehty systemaattinen työ näkyy asiakaskentässä.

Hyvän maineen ohessa asiakaslähtöisyys on myös kaikkien vastanneiden mielestä merkittävin yrityskuvaan vaikuttava tekijä. Tämän osoittaa Taloustutkimuksen tekemän yrityskuvatekijöiden vahvuus-heikkous analyysi.

ICT-alan toimijat ovat harmaata massaa: ne eivät erotu toisistaan

MPY:n ensisijaiseksi yrityskuvalliseksi kehittämiskohteeksi asemoituu erottautuminen muista alan toimijoista. Tähän tulemme panostamaan, jotta tulevien asiakkaidemme työ ICT-kumppanivalinnan osalta selkeytyy ja helpottuu. Asiakkaamme antoivat toiminnallamme kokonaisarvosanaksi 3,77 ja ei-asiakkaat 3,38, asteikon ollessa 1-5. 

Lopuksi kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille, että annoitte aikaanne tähän tutkimukseen. Tutkimus antaa meille MPY:läisille hyviä työkaluja kehittää toimintaamme ja palvelujamme eteenpäin. Tutkimukseen käyttämänne aika ei ole mennyt hukkaan – annamme sen takaisin entistä asiakaslähtöisempänä palveluna.

Mari-Tuovinen-markkinointi-viestintä-MPY


Mari Tuovinen
markkinointi- ja viestintäjohtaja
MPY Palvelut

Mikäli haluat antaa meille henkilökohtaista palautetta tai kysyä tutkimuksesta lisää, minut tavoittaa numerosta 044 019 0711 tai sähköpostilla mari.tuovinen@mpy.fi. 

 


Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy, tutkimuksesta vastasi tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin tietokoneavusteisella puhelinhaastattelujärjestelmällä Taloustutkimuksen puhelinhaastattelukeskuksessa 7.12.2016 -31.1.2017 välisenä aikana.  Puhelinhaastatteluja tehtiin yhteensä 141 kpl. Tutkimus tehtiin MPY:n toimittamaan vastaajanäytteeseen, joka sisälsi 338 MPY:n nykyisten ja 315 potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoa. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO 20252 -sertifikaatin ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti.